Leder for elsikkerhet ved bruk av forbikoblingsledning ved arbeider i spor

Kursstart 23.03.2020 09:00
Kursslutt 23.03.2020 15:00
Kurslengde 1 dager
Sted Oslo
Pris NOK 3500
Påmeldingsfrist 16.03.2020
Avmeldingsfrist 09.03.2020

[Aktiviteten er innstilt.]

Målgruppe

Banemontører/ banereperatører og skinnesveisere som arbeider med planlagte arbeider i returkretsen

Forutsatte forkunnskaper

Inneha godkjenning som banemontør, banereparatør eller skinnesveiser og godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder

Kort beskrivelse av kurset

Banemontører/ banereperatører og skinnesveisere som arbeider med planlagte arbeider i returkretsen

Kravstiller

Bane NOR Infrastrukturdirektør

Betingelser ved ikke bestått

Ved ikke bestått på eksamen, må kandidaten gjennomføre nytt kurs og ny eksamen

Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

 

Sheraz Akhtar

Kurskoordinator Elkraft

Send epost

Mob: 991 53 877

 

Knut Grøtting

Kurskoordinator Elkraft

Send epost

Mob: 400 34 669

 

Per S. Nygaard
Fagsjef Elkraft - Høyspenning
Send epost
Mob: 916 57 626 

John-Willy Særvold
Fagsjef Elkraft - Lavspenning
Send epost
mobil: 916 57 531

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier