Leder for elsikkerhet i og ved Bane Nors kontaktledningsanlegg

 

  

Kort om kurset

OBS!
Som følge av nytt regelverk er det bestemt at det er krav om følgende forkunnskaper for å kunne melde seg på kurset:

 • Fagbrev energimontør/A-montør
 • Førstehjelp med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder
 • Hovedsikkerhetsvakt

 

Kurset er et grunnkurs for å kunne bli godkjent som Leder for elsikkerhet. Kurset består av en teoridel som går over 6 dager. Ved bestått eksamen den 6 dagen, får kandidaten utlevert en praksisbok som må fylles ut i løpet av praksisperioden. Etter praksisperioden, sendes boken til Norsk jernbaneskole for godkjenning. Godkjenningen gis ved å bestå en avsluttende teoretisk og praktisk eksamen. 

 

I praksisperioden får man godkjenning som  2. person ved frakobling (kode 2432) ved bestått  teorieksamen. Etter fullstendig godkjenning (teorikurs, praksis og muntlig eksamen), kan kurset gi følgende godkjenninger:

 • Leder for elsikkerhet (kode 2431)
 • 2. person ved frakobling (kode 2432)
 • LFS ved snørydding (kode 2433)
 • LFS ved bruk av isstøter (kode 2434)
 • LFS ved bruk av forbikoblingsledning (kode 2435)
 • LFS ved bruk av løfteredskap (kode 2436)
 • LFS ved betjening av brytere på lasteramper og sidespor (kode 2437)
 • LFS ved brann og ulykke (kode 2438)

 

Kurset gjennomføres gjennom hele året

Målgruppe for kurset

Personell som skal ivareta elsikkerheten i og ved Bane NORs høyspenningsanlegg og som har behov for å foreta koblinger i Bane NORs kontaktledningsanlegg.

Eksamen og kontinuasjon

 • Det er 5 timer skriftlig eksamen på 6. kursdag
 • Ved resultatet ikke bestått  kan eksamen avlegges ved å kontakte skolen
 • Ved resultatet ikke bestått på 2. gangs eksamen må nytt kurs med ny eksamen gjennomføres

Annet    

Kurset har kapasitet til 15 personer og avsluttes med 5 timer skriftlig eksamen. Godkjenningen Leder for elsikkerhet (kode 2431) oppdateres hver 12. måned

   
Kursstart
Kursnavn
Kurssted
Frist for påmelding
Ledige plasser
Pris
Oktober
2020
Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

 

Sheraz Akhtar

Kurskoordinator Elkraft

Send epost

Mob: 991 53 877

 

Knut Grøtting

Kurskoordinator Elkraft

Send epost

Mob: 400 34 669

 

Per S. Nygaard
Fagsjef Elkraft - Høyspenning
Send epost
Mob: 916 57 626 

John-Willy Særvold
Fagsjef Elkraft - Lavspenning
Send epost
mobil: 916 57 531

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier