For skolens instruktører

 

 

Lokomotivfører-utdanningen      Avdeling for jernbanefag Trafikkopplæring

Læreplan 90 fagskolepoeng

Opplæringsplan 60 Fagskolepoeng

Reglement jernbanefag

Læreplaner 

Reglement 90 fagskolepoeng

Reglement 60 fagskolepoeng

Instruks eksamensvakt

ORV

For kjørelærere

 

Instruktørhefte

 Veilederkurs

For instruktører/sensorer

Pedagogikkhefte

 

 

 Læreplaner

 

 

 

 

 

 

 

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2008

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Kommunikasjonsrådgiver

Maria Dahl