Kurstilbud jernbanefag

Om jernbanefagene

Norsk jernbaneskoles avdeling for Jernbanefag tilbyr kurs og kompetanseprogram for ansatte i jernbanesektoren.

 

Påmelding

Kurspåmelding må inneholde kontaktinformasjon på den som er deltaker. Dette fremkommer av påmeldingsskjemaet. Alle påmeldinger er bindende. Tilknyttet firma/avdeling i påmeldingen anses som økonomisk ansvarlig for påmeldingen.

Påmeldingsbekreftelse går til den e-postadressen som oppgis ved påmelding både til kursdeltaker og kompetanseansvarlig/leder i firma/avdeling. Påminnelse om kurs vil bli sendt via SMS noen dager før kursstart til deltaker. Norsk Jernbaneskole stiller seg ikke ansvarlig for feilregistreinger i e-post og telefonregisteret. Den enkelte er selv ansvarlig for at denne informasjonen er korrekt lagt inn ved påmelding.

Venteliste til fulltegnede kurs og forespørsel på kurs uten planlagt start kan meldes inn her.

Oppmøte uten gyldig påmeldingsbekreftelse vil kunne bli avvist.

Avbestilling/endringer

Alle avbestillinger må gjøres til aktuell koordinator innen den fristen som fremkommer på påmeldingsbekreftelsen. Avbestillinger etter frist vil i sin helhet bli fakturert. For interne bytter etter avbestillingsfrist blir den påmeldte deltaker ansett som avmeldt etter avbestillingsfrist, og full kursavgift blir fakturert.

Fakturering

Fakturering skjer til det koststed eller det firmaet som er oppgitt ved kurspåmelding.

Bespisning

Lunsj er i hovedsak inkludert i kurspris, dersom annet ikke fremkommer av påmeldingen.

Overnatting

Overnatting på hotell er i all hovedsak ikke booket av Norsk Jernbaneskole. Dette må den enkelte ordne selv. Nederst på denne siden finner du en link til våre hotellpartnere, hvor Norsk Jernbaneskole og Bane Nor har fremforhandlet avtale med rabatterte priser.

Det vil fremkomme av kurspåmeldingen dersom hotellovernatting administreres av Norsk Jernbaneskole. Da skal den enkelte ikke bestille overnatting selv.

Kurssted

Kurssted fremkommer av påmeldingen.

Ved kurssted Norsk Jernbaneskole er adressen, Østre Aker vei 256, 0976 Oslo. Innkjøring fra Jernkroken. Nærmeste togstasjon er Grorud stasjon (12 min gange). Nærmeste bussholdeplass er Haavard Martinsens vei (mot sentrum) og Jernkroken (fra sentrum), med buss nummer 64B, 65, 67, 105, 313, 345, 433 og 435 (2 min gange). Nærmeste T-bane er Grorud T (20 min gange).

Helseattest

Utvalgte kurs forutsetter at helseattest o.l. er innsendt på forhånd. Dette vil fremkomme av kursinformasjonen. Dersom dette ikke er sendt inn før påmelding vil kurspåmelding bli kansellert.

Kursbevis og kompetanseregistrering

Kursbevis sendes til den som har deltatt på kurs (pr. mail) og til aktuell leder (pr. mail). Disse forholdene forutsetter at riktig infomasjon er utfylt ved påmelding. Jernbaneskolen tar ikke ansvar for at kursbevis ikke blir sendt korrekt dersom det er opplyst om feil eller villedende opplysninger ved påmelding.

 

Komplett kurskalender for alle jernbanefagene

Kursstart
Kursnavn
Kurssted
Påmeldingsfrist
Ledige plasser
Pris
August
2017
16.08.2017 8:30
Innføring i jernbaneteknikk
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
02.08.2017
1
kr 9 500,-
18.08.2017 8:30
Thales L90 5 System Overview
Oslo
04.08.2017
11
kr 4 000,-
18.08.2017 8:30
Thales L90 5 System Overview
Oslo
04.08.2017
11
kr 4 000,-
21.08.2017 8:30
Thales L90 5 Interlocking for prosjekterende
Oslo
07.08.2017
1
kr 72 132,-
22.08.2017 9:00
Jording i jernbaneanlegg
Stavanger
08.08.2017
9
kr 6 900,-
22.08.2017 9:00
Jording i jernbaneanlegg
Stavanger
08.08.2017
9
kr 6 900,-
22.08.2017 9:00
Jording i jernbaneanlegg
Stavanger
08.08.2017
9
kr 6 900,-
22.08.2017 9:00
Jording i jernbaneanlegg
Stavanger
08.08.2017
9
kr 6 900,-
22.08.2017 9:00
Operatør Skinne-/veimaskin
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
08.08.2017
9
kr 2 700,-
23.08.2017 8:30
Innføring i jernbaneteknikk
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
09.08.2017
11
kr 9 500,-
23.08.2017 9:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
09.08.2017
5
kr 2 700,-
28.08.2017 8:00
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
14.08.2017
0
kr 13 545,-
28.08.2017 8:30
Mekanisk kompetanse
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
14.08.2017
1
kr 304 600,-
28.08.2017 8:30
Sluttkontrollørkurs - hjelperkurs modul A
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
14.08.2017
19
kr 31 650,-
29.08.2017 8:00
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
15.08.2017
0
kr 13 545,-
29.08.2017 8:30
Sikringsanlegg NSB 94 - Repetisjonskurs
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
15.08.2017
4
kr 24 885,-
30.08.2017 8:30
Signalfag for ingeniører Grunnmodul
Oslo
19.06.2017
12
kr 101 220,-
30.08.2017 9:00
Akseltellerkurs for hovedsikkerhetsvakt
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
16.08.2017
20
kr 2 000,-
30.08.2017 8:30
Sluttkontrollørkurs - hjelperkurs modul B
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
09.08.2017
0
kr 25 950,-
September
2017
04.09.2017 8:30
Sikringsanlegg NSB 77 - Grunnkurs del 1
Oslo
21.08.2017
1
kr 109 095,-
04.09.2017 8:30
ATC - Grunnkurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
21.08.2017
6
kr 85 680,-
04.09.2017 8:30
ATC - Repetisjonskurs for sluttkontrollører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
21.08.2017
8
kr 29 500,-
05.09.2017 8:30
Sluttkontrollørkurs - Del 1
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
22.08.2017
0
kr 57 600,-
06.09.2017 8:30
Lokal oppdatering i mekaniske systemer for sporvekselkontrollører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
23.08.2017
0
kr 19 320,-
07.09.2017 8:30
Varme arbeider
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
24.08.2017
13
kr 2 200,-
11.09.2017 8:30
Lokal oppdatering i mekaniske systemer for sporvekselkontrollører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
28.08.2017
4
kr 19 320,-
12.09.2017 8:30
Sikringsanlegg NSB 78 for prosjekterende/sluttkontrollører
Gol
29.08.2017
0
kr 23 835,-
12.09.2017 8:30
Veisikringsanlegg BUES 2000 - Grunnkurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
29.08.2017
0
kr 26 565,-
12.09.2017 8:30
Veisikringsanlegg BUES 2000 - Grunnkurs for FAT/SAT
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
22.08.2017
0
kr 46 700,-
13.09.2017 8:30
Innføring i jernbaneteknikk
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
30.08.2017
0
kr 9 500,-
13.09.2017 8:30
Sikringsanlegg Ebilock 950 R2 IPU/OCS/ATC - Grunnkurs modul 2/repetisjonskurs
Stockholm - Sverige
30.08.2017
2
kr 80 800,-
18.09.2017 8:30
Thales Power for prosjekterende
Oslo
04.09.2017
1
kr 36 066,-
18.09.2017 8:30
Sluttkontrollørkurs - hjelperkurs modul B
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
04.09.2017
1
kr 25 950,-
18.09.2017 8:30
ATC - Repetisjonskurs for sluttkontrollører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
04.09.2017
10
kr 29 500,-
19.09.2017 8:30
Sikringsanlegg NSB 78 for montører
Voss
05.09.2017
2
kr 23 835,-
19.09.2017 8:30
Veisikringsanlegg BUES 2000 - Grunnkurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
05.09.2017
0
kr 26 565,-
19.09.2017 8:30
Repetisjonskurs banemontør
Værnes - Hell
05.09.2017
5
kr 9 000,-
19.09.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
05.09.2017
2
kr 2 000,-
20.09.2017 8:30
Sluttkontrollørkurs - hjelperkurs modul B
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
06.09.2017
0
kr 25 950,-
25.09.2017 8:30
Sikringsanlegg NSB 87 - Grunnkurs
Elverum
11.09.2017
2
kr 72 400,-
25.09.2017 8:30
Regler for kontroll signal - Grunnkurs for signalmontører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
11.09.2017
5
kr 19 530,-
25.09.2017 9:00
Tverrfaglig beredskap Linjen for KL
Hauerseter, Norsk jernbaneskole - øvingsområde
21.08.2017
12
kr 13 150,-
26.09.2017 9:00
Operatør Skinne-/veimaskin
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
12.09.2017
22
kr 2 700,-
26.09.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
12.09.2017
2
kr 2 000,-
26.09.2017 8:30
Togdeteksjon Thales Akseltellere AzLM - Grunnkurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
12.09.2017
4
kr 75 600,-
26.09.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
12.09.2017
12
kr 2 000,-
27.09.2017 8:30
Innføring i jernbaneteknikk
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
13.09.2017
15
kr 9 500,-
27.09.2017 9:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
13.09.2017
21
kr 2 700,-
27.09.2017 8:30
Varme arbeider
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
13.09.2017
12
kr 2 200,-
28.09.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
14.09.2017
14
kr 2 000,-
Oktober
2017
02.10.2017 8:30
Thales HIS for prosjekterende
Oslo
18.09.2017
2
kr 54 099,-
02.10.2017 8:30
Sikringsanlegg NSB 77 - Grunnkurs del 1
Oslo
18.09.2017
3
kr 109 095,-
02.10.2017 8:30
Sluttkontrollørkurs - hjelperkurs modul B
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
18.09.2017
1
kr 25 950,-
02.10.2017 8:30
ATC - Grunnkurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
18.09.2017
1
kr 85 680,-
02.10.2017 8:30
Thales HIS for prosjekterende
Oslo
18.09.2017
2
kr 54 099,-
02.10.2017 9:00
2. Person ved frakobling
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
18.09.2017
19
kr 3 400,-
02.10.2017 9:00
Veileder- og instruktørkurs
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
26.09.2017
11
kr 5 300,-
03.10.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
19.09.2017
0
kr 2 000,-
03.10.2017 8:30
Togdeteksjon Thales Akseltellere AzLM - Grunnkurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
19.09.2017
4
kr 75 600,-
03.10.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Ski
19.09.2017
10
kr 2 000,-
04.10.2017 8:30
Sluttkontrollørkurs - hjelperkurs modul B
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
20.09.2017
0
kr 25 950,-
04.10.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Hamar
20.09.2017
10
kr 2 000,-
04.10.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
20.09.2017
10
kr 2 000,-
05.10.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Trondheim
21.09.2017
0
kr 2 000,-
05.10.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
21.09.2017
20
kr 2 000,-
09.10.2017 8:30
Thales MCE for prosjekterende
Oslo
25.09.2017
1
kr 36 066,-
09.10.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
25.09.2017
19
kr 2 000,-
09.10.2017 8:30
Thales MCE for prosjekterende
Oslo
25.09.2017
1
kr 36 066,-
10.10.2017 8:30
Repetisjonskurs banemontør
Tønsberg
26.09.2017
0
kr 9 000,-
10.10.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Ski
26.09.2017
15
kr 2 000,-
11.10.2017 8:30
Innføring i jernbaneteknikk
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
27.09.2017
16
kr 9 500,-
11.10.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Skedsmo
27.09.2017
20
kr 2 000,-
12.10.2017 8:30
Thales LED for prosjekterende
Oslo
28.09.2017
1
kr 36 066,-
12.10.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Oslo
28.09.2017
1
kr 2 000,-
12.10.2017 9:00
Leder for elsikkerhet ved bruk av løfteredskap
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
28.09.2017
19
kr 4 100,-
16.10.2017 8:30
Regler for kontroll signal - Grunnkurs for signalmontører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
02.10.2017
0
kr 19 530,-
16.10.2017 8:30
ATC - Grunnkurs for prosjekterende
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
02.10.2017
9
kr 85 680,-
16.10.2017 9:00
Leder for elsikkerhet ved bruk av isstøter til AUS arbeid
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
02.10.2017
16
kr 3 400,-
17.10.2017 8:00
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
03.10.2017
0
kr 13 545,-
17.10.2017 9:00
Jording i jernbaneanlegg
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
03.10.2017
19
kr 6 900,-
17.10.2017 9:00
Jording i jernbaneanlegg
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
03.10.2017
19
kr 6 900,-
17.10.2017 9:00
Jording i jernbaneanlegg
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
03.10.2017
19
kr 6 900,-
17.10.2017 9:00
Jording i jernbaneanlegg
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
03.10.2017
19
kr 6 900,-
17.10.2017 8:30
Siemens ATC for Simis C - repetisjonskurs
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
03.10.2017
4
kr 16 380,-
17.10.2017 8:30
Togdeteksjon Siemens FTG-S Repetisjonskurs
Lillestrøm
03.10.2017
1
kr 18 270,-
17.10.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Ski
03.10.2017
18
kr 2 000,-
18.10.2017 8:00
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
04.10.2017
0
kr 13 545,-
18.10.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
04.10.2017
0
kr 2 000,-
18.10.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
04.10.2017
18
kr 2 000,-
19.10.2017 8:00
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
05.10.2017
0
kr 13 545,-
19.10.2017 8:30
Siemens ATC for Simis C - repetisjonskurs
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
05.10.2017
4
kr 16 380,-
19.10.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
05.10.2017
11
kr 2 000,-
19.10.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
05.10.2017
18
kr 2 000,-
20.10.2017 8:00
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
06.10.2017
0
kr 13 545,-
23.10.2017 8:00
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
09.10.2017
0
kr 13 545,-
23.10.2017 8:30
Thales L90 5 System Overview
Oslo
09.10.2017
10
kr 4 000,-
23.10.2017 8:30
Thales L90 5 System Overview
Oslo
09.10.2017
10
kr 4 000,-
23.10.2017 8:30
Sluttkontrollørkurs - Del 3
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
09.10.2017
0
kr 136 300,-
23.10.2017 8:30
Sluttkontrollørkurs - Del 3
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
09.10.2017
0
kr 136 300,-
23.10.2017 8:30
Repetisjonskurs banemontør
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
09.10.2017
15
kr 9 000,-
23.10.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Drammen
09.10.2017
20
kr 2 000,-
23.10.2017 9:00
Leder for elsikkerhet ved bruk av løfteredskap
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
09.10.2017
20
kr 4 100,-
23.10.2017 8:45
Grunnkurs aluminiotermisk sveisemetode
Ängelholm - Sverige
22.09.2017
0
kr 99 000,-
24.10.2017 8:00
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
10.10.2017
0
kr 13 545,-
24.10.2017 8:30
Thales L90 5 Interlocking for prosjekterende
Oslo
10.10.2017
2
kr 72 132,-
24.10.2017 9:00
Operatør Skinne-/veimaskin
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
10.10.2017
19
kr 2 700,-
24.10.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Ski
10.10.2017
4
kr 2 000,-
24.10.2017 8:30
Togdeteksjon Thales Akseltellere AzLM - Grunnkurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
10.10.2017
4
kr 75 600,-
24.10.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Bryne
10.10.2017
20
kr 2 000,-
25.10.2017 8:00
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
11.10.2017
0
kr 13 545,-
25.10.2017 8:30
Sikringsanlegg NSB 78 for montører
Mo i Rana
11.10.2017
0
kr 23 835,-
25.10.2017 9:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
11.10.2017
22
kr 2 700,-
25.10.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Bryne
11.10.2017
20
kr 2 000,-
26.10.2017 8:00
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
12.10.2017
0
kr 13 545,-
26.10.2017 9:00
Akseltellerkurs for hovedsikkerhetsvakt
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
12.10.2017
22
kr 2 000,-
26.10.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Narvik
12.10.2017
20
kr 2 000,-
26.10.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
12.10.2017
20
kr 2 000,-
26.10.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
12.10.2017
19
kr 2 000,-
26.10.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Otta
12.10.2017
20
kr 2 000,-
27.10.2017 8:00
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
13.10.2017
0
kr 13 545,-
30.10.2017 8:00
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
16.10.2017
0
kr 13 545,-
30.10.2017 8:30
Varme arbeider
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
16.10.2017
13
kr 2 200,-
30.10.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
16.10.2017
20
kr 2 000,-
31.10.2017 8:00
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
17.10.2017
0
kr 13 545,-
31.10.2017 8:30
Sikringsanlegg NSB 78 for prosjekterende/sluttkontrollører
Gol
17.10.2017
3
kr 23 835,-
31.10.2017 8:30
Repetisjonskurs banemontør
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
17.10.2017
0
kr 9 000,-
31.10.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Skien
17.10.2017
9
kr 2 000,-
31.10.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
17.10.2017
16
kr 2 000,-
31.10.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Voss
17.10.2017
12
kr 2 000,-
November
2017
01.11.2017 8:00
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
18.10.2017
0
kr 13 545,-
01.11.2017 8:30
Sikringsanlegg NSB 77 - Grunnkurs del 2 for montører
Oslo
18.10.2017
3
kr 67 830,-
01.11.2017 9:00
Jording i jernbaneanlegg
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
18.10.2017
20
kr 6 900,-
01.11.2017 9:00
Jording i jernbaneanlegg
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
18.10.2017
20
kr 6 900,-
01.11.2017 9:00
Jording i jernbaneanlegg
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
18.10.2017
20
kr 6 900,-
01.11.2017 9:00
Jording i jernbaneanlegg
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
18.10.2017
20
kr 6 900,-
01.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Gol
18.10.2017
20
kr 2 000,-
01.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
18.10.2017
16
kr 2 000,-
02.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Hønefoss
19.10.2017
20
kr 2 000,-
06.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Kongsvinger
23.10.2017
0
kr 2 000,-
06.11.2017 9:00
2. Person ved frakobling
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
23.10.2017
20
kr 3 400,-
07.11.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Gol
24.10.2017
18
kr 2 000,-
07.11.2017 8:30
Togdeteksjon Thales Akseltellere AzLM - Repetisjonskurs
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
24.10.2017
1
kr 45 150,-
07.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
17.10.2017
14
kr 2 000,-
07.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Trondheim
17.10.2017
0
kr 2 000,-
08.11.2017 8:30
Innføring i jernbaneteknikk
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
27.10.2017
20
kr 9 500,-
08.11.2017 8:30
Thales Power for prosjekterende
Oslo
25.10.2017
2
kr 36 066,-
08.11.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Voss
25.10.2017
1
kr 2 000,-
08.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Otta
25.10.2017
18
kr 2 000,-
08.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Drammen
25.10.2017
16
kr 2 000,-
09.11.2017 8:30
Veisikringsanlegg BUES 2000 - Repetisjonskurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
26.10.2017
0
kr 22 758,-
09.11.2017 8:30
Togdeteksjon TI-21 - Repetisjonskurs
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
26.10.2017
6
kr 15 400,-
09.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Skien
26.10.2017
19
kr 2 000,-
09.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
26.10.2017
12
kr 2 000,-
13.11.2017 8:00
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for sporvekselkontrollører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
30.10.2017
0
kr 13 545,-
13.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Hadeland
30.10.2017
8
kr 2 000,-
13.11.2017 9:00
Leder for elsikkerhet ved bruk av løfteredskap
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
30.10.2017
20
kr 4 100,-
14.11.2017 8:30
Sikringsanlegg NSB 77 - Repetisjonskurs for montører
Oslo
31.10.2017
0
kr 68 700,-
14.11.2017 8:30
Varme arbeider
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
31.10.2017
17
kr 2 200,-
14.11.2017 8:30
Repetisjonskurs banemontør
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
31.10.2017
0
kr 9 000,-
14.11.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Kristiansand
31.10.2017
17
kr 2 000,-
14.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Kristiansand
01.11.2017
12
kr 2 000,-
14.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Vinstra
01.11.2017
14
kr 2 000,-
15.11.2017 8:30
Veisikringsanlegg BUES 2000 - Repetisjonskurs for montører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
01.11.2017
0
kr 22 758,-
15.11.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Trondheim
01.11.2017
13
kr 2 000,-
15.11.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
01.11.2017
0
kr 2 000,-
15.11.2017 8:30
Togdeteksjon Thales Akseltellere AzLM - Repetisjonskurs
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
01.11.2017
3
kr 45 150,-
15.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oppdal
01.11.2017
20
kr 2 000,-
15.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Kristiansand
02.11.2017
16
kr 2 000,-
16.11.2017 8:30
Regler for kontroll signal - for Sporvekselkontrollører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
02.11.2017
1
kr 19 530,-
16.11.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Lillestrøm
02.11.2017
1
kr 2 000,-
16.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Trondheim
02.11.2017
18
kr 2 000,-
16.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
02.11.2017
10
kr 2 000,-
16.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Skien
02.11.2017
20
kr 2 000,-
20.11.2017 8:30
Thales HIS for prosjekterende
Oslo
06.11.2017
2
kr 54 099,-
20.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
06.11.2017
14
kr 2 000,-
20.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Hadeland
06.11.2017
4
kr 2 000,-
20.11.2017 8:30
Thales HIS for prosjekterende
Oslo
06.11.2017
2
kr 54 099,-
20.11.2017 9:00
2. Person ved frakobling
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
06.11.2017
16
kr 3 400,-
21.11.2017 8:00
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for sporvekselkontrollører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
07.11.2017
3
kr 13 545,-
21.11.2017 9:00
Operatør Skinne-/veimaskin
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
07.11.2017
18
kr 2 700,-
21.11.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Ski
07.11.2017
11
kr 2 000,-
21.11.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Mo i Rana
01.11.2017
20
kr 2 000,-
21.11.2017 8:30
Togdeteksjon Thales Akseltellere AzLM - Repetisjonskurs
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
07.11.2017
2
kr 45 150,-
21.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Voss
07.11.2017
0
kr 2 000,-
21.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Narvik
07.11.2017
18
kr 2 000,-
22.11.2017 9:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
08.11.2017
18
kr 2 700,-
22.11.2017 8:30
Regler for kontroll signal - for Sporvekselkontrollører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
08.11.2017
1
kr 19 530,-
22.11.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Ski
08.11.2017
18
kr 2 000,-
22.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Hønefoss
08.11.2017
20
kr 2 000,-
22.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Hamar
08.11.2017
0
kr 2 000,-
23.11.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
09.11.2017
5
kr 2 000,-
23.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Brokelandsheia
09.11.2017
14
kr 2 000,-
23.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Trondheim
09.11.2017
11
kr 2 000,-
27.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Narvik
13.11.2017
19
kr 2 000,-
27.11.2017 9:00
Leder for elsikkerhet ved bruk av løfteredskap
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
13.11.2017
20
kr 4 100,-
28.11.2017 8:30
Sikringsanlegg NSB 77 - Grunnkurs del 2 for prosjekterende
Oslo
14.11.2017
0
kr 87 800,-
28.11.2017 8:30
Sikringsanlegg NSB 78 for montører
Gol
14.11.2017
0
kr 23 835,-
28.11.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Sarpsborg
14.11.2017
9
kr 2 000,-
28.11.2017 8:30
Togdeteksjon TI-21 - Grunnkurs
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
14.11.2017
6
kr 35 700,-
28.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Ski
14.11.2017
11
kr 2 000,-
28.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Voss
14.11.2017
20
kr 2 000,-
28.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
14.11.2017
15
kr 2 000,-
29.11.2017 8:30
Thales MCE for prosjekterende
Oslo
15.11.2017
2
kr 36 066,-
29.11.2017 9:00
Jording i jernbaneanlegg
Oslo
15.11.2017
20
kr 6 900,-
29.11.2017 9:00
Jording i jernbaneanlegg
Oslo
15.11.2017
20
kr 6 900,-
29.11.2017 9:00
Jording i jernbaneanlegg
Oslo
15.11.2017
20
kr 6 900,-
29.11.2017 9:00
Jording i jernbaneanlegg
Oslo
15.11.2017
20
kr 6 900,-
29.11.2017 8:30
Lokal oppdatering i mekaniske systemer for sporvekselkontrollører
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
15.11.2017
3
kr 19 320,-
29.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Voss
15.11.2017
19
kr 2 000,-
29.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
15.11.2017
2
kr 2 000,-
29.11.2017 8:30
Thales MCE for prosjekterende
Oslo
15.11.2017
2
kr 36 066,-
30.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Voss
16.11.2017
11
kr 2 000,-
30.11.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
16.11.2017
20
kr 2 000,-
Desember
2017
04.12.2017 8:30
Sikringsanlegg MERKUR - Grunnkurs/repetisjonskurs
Lillestrøm
20.11.2017
0
kr 15 800,-
04.12.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
20.11.2017
14
kr 2 000,-
05.12.2017 9:00
Operatør Skinne-/veimaskin
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
21.11.2017
21
kr 2 700,-
05.12.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Drammen
21.11.2017
10
kr 2 000,-
05.12.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
21.11.2017
19
kr 2 000,-
06.12.2017 8:30
Innføring i jernbaneteknikk
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
22.11.2017
19
kr 9 500,-
06.12.2017 9:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
22.11.2017
22
kr 2 700,-
06.12.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Drammen
22.11.2017
20
kr 2 000,-
07.12.2017 9:00
Akseltellerkurs for hovedsikkerhetsvakt
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
23.11.2017
22
kr 2 000,-
07.12.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Skien
23.11.2017
4
kr 2 000,-
11.12.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
27.11.2017
14
kr 2 000,-
12.12.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Hamar
28.11.2017
6
kr 2 000,-
12.12.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Sarpsborg
28.11.2017
20
kr 2 000,-
12.12.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
29.11.2017
18
kr 2 000,-
13.12.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
29.11.2017
18
kr 2 000,-
13.12.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Lillestrøm
29.11.2017
20
kr 2 000,-
13.12.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Trondheim
29.11.2017
20
kr 2 000,-
13.12.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
30.11.2017
18
kr 2 000,-
14.12.2017 8:30
Thales LED for prosjekterende
Oslo
30.11.2017
2
kr 36 066,-
14.12.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
30.11.2017
18
kr 2 000,-
14.12.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
30.11.2017
17
kr 2 000,-
14.12.2017 9:00
2. Person ved frakobling
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
30.11.2017
20
kr 3 400,-
19.12.2017 8:30
FSE S og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
05.12.2017
19
kr 2 000,-
19.12.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
05.12.2017
18
kr 2 000,-
20.12.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
06.12.2017
20
kr 2 000,-
21.12.2017 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
07.12.2017
20
kr 2 000,-
Kontaktinformasjon

 

For praktiske spørsmål kan skolens koordinatorer kontaktes:

 

Banefag

Tone Egge
Koordinator banefag
E-post:
Mobil: 971 84 216
Visittkort: V-card

Lavspenningsfag

Maria-Odeta Cojocaru
Kurssekretær Høyspenning, elsikkerhetsfag og lavspenning
E-post:
Mobil: 400 83 128
Visittkort: V-card

Marianne Hurum
Koordinator Høyspenning, elsikkerhetsfag og lavspenning
E-post:
Mobil: 474 75 717
Visittkort: V-card

Signalfag

Rolf Andersen
Koordinator signalfagene
E-post:
Mobil: 900 29 055
Visittkort: V-card

Anne Brændshøi
Koordinator signalfagene
E-post:
Mobil: 911 91 297
Visittkort: V-card

Østen Lybeck
Prosjektleder signalfaglige utdanninger
E-post:
Mobil: 901 32 330
Visittkort: V-card

Tuva Mellum
Kurssekretær signalfag
E-post:
Mobil: 404 48 257
Visittkort: V-card

Trafikksikkerhetsfag

Marthine Leifseth
Kursekretær trafikksikkerhetsfag
E-post:
Mobil: 452 45 252
Visittkort: V-card

Francoise Thorkildson
Koordinator trafikksikkerhetsfag
E-post:
Mobil: 480 43 874
Visittkort: V-card

Instruktørhefte jernbanefag

 

I skolens instruktørhefte finner du nyttig informasjon for deg som instruktør. Les heftet her!

 

 

Reglement

 

Reglement for gjennomføring av kurs- og opplæring jernbanefagavdelingen finner du her.Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2008

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Informasjonsrådgiver

Tone Yvonne Sundhagen