Instruktør / sensor

 

 

Lokomotivførerutdanningen er en offentlig godkjent fagskole godkjent av NOKUT. Skolen arbeider hele tiden med å vurdere og utvikle kvaliteten i utdanningen. Lokomotivførerutdanningens kvalitetssystem er en del av Norsk jernbaneskoles kvalitetssystem som du finner her.  Kvalitetssystemet er tilpasset NOKUTs retningslinjer for fagskolegodkjenning.

 

I tillegg til Norsk jernbaneskoles rutinebeskrivelser, finner du nyttige skjema og veiledninger som gjelder spesielt for deg som instruktør eller sensor på Lokomotivførerutdanningen her.

Forside til eksamen

                                                                                                 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon til instruktører

Informasjon til sensorer

Loggskjema undervisning

Rettledning befaring og praktisk undervisning

Rettledning skifteopplæring

Rettledning standpunktkarakter

Sensor vurdering

Timeliste instruktør 1

Timeliste instruktør skifting

Timeliste instruktør

Timeliste sensor

 

 

 

Kontaktinformasjon

 

For praktiske spørsmål:

 

Ane Haugen Jordal

Studieinspektør Lokomotivførerutdanningen

Mobil: 995 10 159

Send e-post

 

Siv Myrvold

Kurssekretær Lokomotivførerutdanningen

Mobil: 484 42 003

Send e-post

 

Kai Erik Jensen

Rektor

Mobil: 986 87 370

Send e-post


Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2008

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Informasjonsrådgiver

Tone Yvonne Sundhagen