Reglement og læreplan

Fagskolen for lokomotivførerutdanningen er godkjent av NOKUT. 

 Kløfta stasjon

 

Lokomotivførerutdanningen er fulltid. Kullene starter på forskjellige tider av året på grunn av lange perioder med praksis. All opplæring ved skolen er obligatorisk. Dette omfatter teoriundervisning, ekskursjoner, befaringer og opplæring i praktisk utøvelse av faget.

 

Utdanningen har en varighet på 58,5 uker. Opplæringen er delt inn i moduler. I hver modul undervises det i emner som avsluttes med eksamen. Eksamen i alle emner innen samme modul må være bestått for å kunne gå opp til en eksamen i neste modul.

Kontaktinformasjon

 

For praktiske spørsmål:

 

Ane Haugen Jordal

Studieinspektør Lokomotivførerutdanningen

Mobil: 995 10 159

Send e-post

 

Siv Myrvold

Kurssekretær Lokomotivførerutdanningen

Mobil: 484 42 003

Send e-post

 

Kai Erik Jensen

Rektor

Mobil: 986 87 370

Send e-post

Film om lokføreryrket

Film om lokomotivførerutdanningen, skolen og yrket.


Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2008

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Informasjonsrådgiver

Tone Yvonne Sundhagen