Opptak til Lokomotivførerutdanningen

Opptak til Lokomotivførerutdanningen

Søknadsfrist 01.05.2017
Kurssted Norsk jernbaneskole
Sted Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud

Ønsker du å bli lokomotivfører?
Norsk jernbaneskole er den eneste skolen i Norge som kan oppfylle ønsket ditt. 
Søknadsfrist: 01.05.2017 med puljevis studiestart vår og høst 2018.

Opptakskrav

Søker må ha:

• fylt 20 år ved oppstart av studiet

• god kunnskap i norsk skriftlig og muntlig

• fullført og bestått videregående skole med:

- enten fagbrev innen elektrofag, teknikk og industriell produksjon (TIP), eller anleggsteknikk

- eller generell studiekompetanse med minimum 220 årstimer matematikk og 140 årstimer fysikk (Fysikk 1)

Generelt

Les mer om utdanningen her.

Søker må legge ved attester som dokumenterer kvalifikasjonene. Dersom ikke dokumentasjon foreligger, vil søknaden ikke bli vurdert.

Kvalifiserte søkere må bestå yrkespsykologisk skikkethetstest og helsetest i løpet av opptaket. Du kan lese mer om helsekravene på Statens jernbanetilsyns nettsider. Testene gjennomføres i skolens regi.

Lokomotivførerutdanningen tildeler skoleplass til de best kvalifiserte søkerne som har bestått yrkespsykologisk skikkethetstest og helsetest. Du kan lese mer om skolens rangering av søkere i reglementet.
Kontaktpersoner: Telefon 990 99 949. Spør etter studieinspektør Ane Haugen Jordal eller rektor Kai Erik Jensen.

Norsk jernbaneskole tar forbehold om endringer i opptaksreglement, studieplan og læreplan

Til søknadsskjema [Påmeldingsfristen er passert]
Kontakt oss

Studieinspektør lok

Ane H. Jordal

995 10 159

Send e-post

 

Kurssekretær

Siv Myrvold

484 42 003

Send e-post

 

 

 


Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2008

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Informasjonsrådgiver

Tone Yvonne Sundhagen