Søknad og opptakskrav

Lokomotivførerutdanningen har mottatt 475 søknader til opptaket 1. mai. Vi går gjennom søknadene fortløpende og håper å kunne gi alle søkere beskjed før sommeren. Det er satt opp 60 utdanningsplasser i 2018.

 

For å søke Lokomotivførerutdanningen må søker ha:

 


Lokomotivførerutdanningen vurderer ikke selv realkompetanse i forbindelse med opptak. Studenter som ønsker å søke på
bakgrunn av realkompetanse må kontakte sitt hjemfylke for å få realkompetansevurdert sine kvalifikasjoner opp mot
videregående opplærings nivå.
Fylkeskommunen fatter vedtak om realkompetansevurdering og utsteder kompetansebevis/fagbrev. 
Dersom du allerede har bestått videregående opplæring men mangler fag lokomotivførerutdanningen krever ved opptak,
kan du eventuelt ta disse som privatist ved en videregående skole.

 

 

Dersom du allerede er realkompetansevurdert opp mot videregående opplæring må du legge dokumentasjonen ved søknaden din innen søknadsfristen.

 

Søkere som fyller det generelle opptakskravet tildeles rangeringspoeng slik:

 

 

Innkalling til helsetest og yrkespsykologisk skikkethetstest skjer på bakgrunn av rangering basert på vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

 

 

Vil du se hvordan arbeidsdagen til en lokomotivfører arter seg? Bli med Flytoget og Teknisk ukeblad på togtur
 

Søknadsfrist
Opptak til
Kontakt oss

Studieinspektør lok

Ane H. Jordal

995 10 159

Send e-post

 

 

 

 

 


Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2008

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Informasjonsrådgiver

Tone Yvonne Sundhagen