Kjørelærer

For å bli kjørelærer for studenter må en ha gjennomført kjørelærerkurs i regi av fagskolen. Kompetansen holdes vedlike ved å delta på årlige kjørelærersamlinger ved Norsk jernbaneskole.

 

 

 

Lokomotivførerutdanningen er en offentlig godkjent fagskole godkjent av NOKUT. Skolen arbeider hele tiden med å vurdere og utvikle kvaliteten i utdanningen. Lokomotivførerutdanningens kvalitetssystem er en del av Norsk jernbaneskoles kvalitetssystem som du finner her.  Kvalitetssystemet er tilpasset NOKUTs retningslinjer for fagskolegodkjenning.

 

I tillegg til Norsk jernbaneskoles rutinebeskrivelser, finner du nyttige skjema og veiledninger som gjelder spesielt for deg som kjørelærer for studenter ved Lokomotivførerutdanningen her.

Informasjon til kjørelærer

Loggskjema for kjørelærer

Rettledning standpunktkarakter

 

 

Tilbakemeldinger til skolen

 

Det skal leveres tilbakemelding/evaluering av studentene innen 3 virkedager etter avsluttet praksis i tog og øvelseskjøring 1 og 2. Dette gjelder uansett om du har hatt studenten med deg 1 dag eller flere uker. På grunn av eksamen i øvelseskjøring 3 skal tilbakemeldingsskjemaet leveres før eksamensperioden; det vil si etter 7 ukers kjøring. Datoen med frist for tilbakemelding får du fra skolen saman med bestillingen av øvelseskjøringen. Tilbakemeldingsskjemaet finner du på her.

Kursstart
Kursnavn
Sted
Påmeldings- frist
Ledige plasser
August
2017
2017
Kjørelærersamling
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
16
2017
Kjørelærersamling
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
17
2017
Kjørelærersamling
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
17
September
2017
2017
Kjørelærerkurs
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
28.08.2017
19
2017
Kjørelærersamling
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
12
2017
Kjørelærersamling
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
16
2017
Kjørelærersamling
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
11
2017
Kjørelærersamling
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
17
2017
Kjørelærersamling
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
12
2017
Kjørelærersamling
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
6
2017
Kjørelærersamling
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
6
Oktober
2017
2017
Kjørelærersamling
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
12
2017
Kjørelærersamling
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
14
2017
Kjørelærerkurs
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
25.09.2017
18
November
2017
2017
Kjørelærersamling
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
18
2017
Kjørelærersamling
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
19
2017
Kjørelærersamling
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
17
Desember
2017
2017
Kjørelærersamling
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
20
2017
Kjørelærersamling
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
20
2017
Kjørelærersamling
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
20

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2008

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Informasjonsrådgiver

Tone Yvonne Sundhagen