Søknad og opptak

Neste søknadsfrist er 1. mai 2019 for oppstart i løpet av 2020. Søknadsskjema publiseres i løpet av mars.

Søknadsfristen for oppstart i 2019 har gått ut. Lokomotivførerutdanningen har mottatt 450 søknader, og styret har vedtatt oppstart av 6 klasser i 2019.

 

fossum--2791.jpg

 

 

For å søke Lokomotivførerutdanningen må søker ha:

 

 • Fullført og bestått norsk videregående opplæring enten med fagbrev innen elektrofag, teknikk og industriell produksjon, anleggsteknikk eller spesiell studiekompetanse med minimum 220 årstimer matematikk og 140 årstimer fysikk
 • Fylt 20 år ved studiets start
 • Oppfylle krav til helse som følger av Førerforskriften  (FOR-2009-11-27-1414)
 • Bestå skolens yrkespsykologisk skikkethetstest. Du kan lese mer om testen her.

Lokomotivførerutdanningen vurderer ikke selv realkompetanse i forbindelse med opptak. Studenter som ønsker å søke på bakgrunn av realkompetanse må kontakte sitt hjemfylke for å få realkompetansevurdert sine kvalifikasjoner opp mot videregående opplærings nivå.

Fylkeskommunen fatter vedtak om realkompetansevurdering og utsteder kompetansebevis/fagbrev. Dersom du allerede har bestått videregående opplæring men mangler fag lokomotivførerutdanningen krever ved opptak, kan du eventuelt ta disse som privatist ved en videregående skole.

 

 

Dersom du allerede er realkompetansevurdert opp mot videregående opplæring må du legge dokumentasjonen ved søknaden din innen søknadsfristen.

 

Søkere som fyller det generelle opptakskravet tildeles rangeringspoeng slik:

 

 • Det generelle grunnlaget for opptak jf. § 2-3 10 poeng
 • Fagprøve; karakter Meget godt 8 poeng
 • Spesiell studiekomp; Karakter 5 eller 6 i fysikk 5 poeng
 • Spesiell studiekomp; Karakter 4 i fysikk 3 poeng
 • Spesiell studiekomp; Karakter 5 eller 6 i matematikk 3 poeng
 • Videregående skole Vg3; Norsk muntlig karakter 4-6 3 poeng
 • Yrkespsykologisk skikkethetstest; karakter A 5 poeng

 

Innkalling til helsetest og yrkespsykologisk skikkethetstest skjer på bakgrunn av rangering basert på vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.


 

Opptak
Søknadsfrist
Del denne siden på:
Kontakt oss

 

Kai Erik Jensen

Rektor

tlf. 986 87 370

Send e-post

 

Ane H. Jordal

Studieinspektør

tlf. 995 10 159

Send e-post

 

Silje Høiland Stenersen

Koordinator 

tlf. 958 57 483

Send e-post

 

 

 

 

 

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Kommunikasjonsrådgiver

Maria Dahl

Norsk jernbaneskole på sosiale medier