Søknad og opptak

Neste opptak har søknadsfrist 1. mai 2018 for oppstart i løpet av 2019. Søknadsskjema blir publisert her i begynnelsen av mars. 

Førerbord lok

 

 

For å søke Lokomotivførerutdanningen må søker ha:

 

 • Fullført og bestått norsk videregående opplæring enten med fagbrev innen elektrofag, teknikk og industriell produksjon, anleggsteknikk eller generell studiekompetanse med minimum 220 årstimer matematikk og 140 årstimer fysikk
 • Fylt 20 år ved studiets start
 • Oppfylle krav til helse som følger av Førerforskriften  (FOR-2009-11-27-1414)
 • Bestå skolens yrkespsykologisk skikkethetstest. Du kan lese mer om testen her.

Lokomotivførerutdanningen vurderer ikke selv realkompetanse i forbindelse med opptak. Studenter som ønsker å søke på bakgrunn av realkompetanse må kontakte sitt hjemfylke for å få realkompetansevurdert sine kvalifikasjoner opp mot videregående opplærings nivå.

Fylkeskommunen fatter vedtak om realkompetansevurdering og utsteder kompetansebevis/fagbrev. Dersom du allerede har bestått videregående opplæring men mangler fag lokomotivførerutdanningen krever ved opptak, kan du eventuelt ta disse som privatist ved en videregående skole.

 

 

Dersom du allerede er realkompetansevurdert opp mot videregående opplæring må du legge dokumentasjonen ved søknaden din innen søknadsfristen.

 

Søkere som fyller det generelle opptakskravet tildeles rangeringspoeng slik:

 

 • Det generelle grunnlaget for opptak jf. § 2-3 10 poeng
 • Fagprøve; karakter Meget godt 8 poeng
 • Generell studiekomp; Karakter 5 eller 6 i fysikk 5 poeng
 • Generell studiekomp; Karakter 4 i fysikk 3 poeng
 • Generell studiekomp; Karakter 5 eller 6 i matematikk 3 poeng
 • Videregående skole Vg3; Norsk muntlig karakter 4-6 3 poeng
 • Yrkespsykologisk skikkethetstest; karakter A 5 poeng

 

Innkalling til helsetest og yrkespsykologisk skikkethetstest skjer på bakgrunn av rangering basert på vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.


 

Kontakt oss

Rektor

Kai Erik Jensen

986 87 370

Send e-post

 

Studieinspektør

Ane H. Jordal

995 10 159

Send e-post

 

Koordinator

Silje Høiland Stenersen

958 57 483

Send e-post

 

 

 

 

 

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2008

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Kommunikasjonsrådgiver

Maria Dahl