Utdanningens løp og gjennomføring

Fra 2018 har utdanningen en varighet på 1 år. Den gjennomføres som en veksling mellom teoretisk og praktisk opplæring ved skolen og øvelseskjøring i et togselskap.

 

Den praktiske opplæringen hos jernbaneforetakene er delt opp i flere perioder fra 1 uke og opp til 9 uker i sammenheng. I praksisperiodene opparbeides erfaring med både motorvognsett og lokomotiv med vogner.

 

I løpet av øvelseskjøringsperiodene følger studentene en erfaren lokomotivfører i hans eller hennes turnus. Det betyr at arbeid i helger og på bevegelige helligdager forekommer, men kompenseres med fri andre dager.

 

Skolen følger ikke det ordinære undervisningsåret, men studentene har fri i julen, i forbindelse med påske og sommerferie.

 

Den teoretiske opplæringen er delt opp i tema infrastruktur og kjøretøy. Gjennom den tekniske opplæringen er målet at det oppnås forståelse av overordnede prinsipper innen elektroteknikk, pneumatikk og mekaniske prinsipper som er viktige i togfremføring. I tillegg skal man tilegne seg konkrete og inngående ferdigheter i betjening av bremsesystemet og øvrige instrumenter i lokomotiver og motorvognsett.

  

Skolen krever ikke skolepenger for utdanningen. Studentene betaler likevel for materiell og klær. Til sammen vil dette utgjøre 15.000 kroner i løpet av skoleåret. Det betales ikke lønn i løpet av utdanningen, men studentene kan søke studiefinansiering gjennom Statens lånekasse for utdanning.

Del denne siden på:
Kontakt oss

 

Kai Erik Jensen

Rektor

tlf. 986 87 370

Send e-post

 

Ane H. Jordal

Studieinspektør

tlf. 995 10 159

Send e-post

 

Silje Høiland Stenersen

Koordinator 

tlf. 958 57 483

Send e-post

 

 

 

 

 

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Kommunikasjonsrådgiver

Maria Dahl

Norsk jernbaneskole på sosiale medier