NJ Hauerseter

forside_arsmelding_2015_smal.jpg

Norsk jernbaneskole tilbyr praktisk opplæring på Hauerseter øvingsområde innen fagområdene høyspenning, banefag, trafikksikkerhetsfag og lavspenning. Her kan kursdeltakere og lærlinger øve på bygg, drift og vedlikehold av jernbanens infrastruktur i trygge omgivelser.

På Hauerseter har Norsk jernbaneskole bygget et 450 m langt spor med innlagt sporveksel, kontaktledningsmaster i monteringshøyde samt et komplett lavspenningsanlegg som benyttes til praktisk opplæring i ulike kurs og etterutdanninger. Utdanning av Hovedsikkerhetsvakt med praktisk eksamen er en av opplæringene som gjennomføres på Hauerseter.

Øvingsanlegget kan også brukes til tverrfaglige beredskapskurs.

For veibeskrivelse til Hauerseter, se her.

 

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2008

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Kommunikasjonsrådgiver

Maria Dahl