NJ Grorud

 

News_Veisikringsanlegg_NJ_skole.jpg

 

For å gjøre opplæringen så virkelighetsnær som mulig, har NJ bygget flere tekniske øvingsanlegg i tilknytning til skolens lokaler i Jernkroken på Grorud. I øvingsanleggene tilbys praktisk-teoretisk opplæring til lærlinger, studenter og kursdeltakere. Her går teori og praksis hånd i hånd. Det trenes på feilretting, beredskap og evakuering, samt praktisk trening knyttet opp mot opprettholdelse av nødvendige sertifiseringer og godkjenninger.

 

Simulatorsenter for lokomotiv- og toglederopplæringen

Se egen omtale her

 

Tekniske øvingsanlegg signalfag
 

Signalfag ved Norsk jernbaneskole har flere signalanlegg som benyttes undervisningen. I tillegg leier veiledere for lærlinger og bedrifter i jernbanesektoren anleggene i ledige perioder, for praktisk trening i sikre omgivelser.

 

Signalfaglige øvingsanlegg ved NJ:

 • Komplett banestrekning med NSI-63 relesikringsanlegg bestående av fire stasjoner (en med PLS) og en blokkpost
 • Komplett banestrekning med NSB-94 elektronisk sikringsanlegg bestående av fire stasjoner (alle med PLS) og en blokkpost
 • Komplette sporveksler med drivmaskin og S700K med sporvekseloppvarming. Sporvekslene er igjen koblet til NSI-63 relesikringsanlegg
 • Drivmaskiner for sporsperre og veibok samt for sporveksel og sporsperre
 • Veisikringsanlegg (releanlegg og elektronisk anlegg med jernbanespor
 • Enkelt innkjørsignal med mekaniske kontrollsystemer
 • Omformere, statisk og roterende for strømforsyning til sikringsanlegg
 • Modelljernbane med stasjoner med NSB-94 elektronisk sikringsanlegg (PLS) i forenklet utgave
 • Sporfeltsimulatorer
 • Akseltellersystemer
 • DATC-simulatorer med parallell-grensesnitt
 • FATC-simulatorer med LEU 2000 serie-grensesnitt
 • Reservestrømstransformatoranlegg til sikringsanlegg
 • Signalfag tilbyr også praktisk opplæring i signalanleggene NSB-77 og SIMIS-C. Disse anleggene eies ikke av NJ og er ikke plassert i Jernkroken.

 

 

 

 

 

Del denne siden på:

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier