Om oss

 

 

 

Norsk jernbaneskole (NJ) er jernbanesektorens ledende kurs- og kompetansesenter, og en leverandør av jernbanefaglig opplæring til hele sektoren. Skolen har fokus på kvalitet og sikkerhet i alle ledd og er ISO-sertifisert etter standard 9001:2008 «Kvalitetsstyring». 

Skolen består av en offentlig fagskole, som utdanner lokomotivførere til hele landet. Utdanningen tilfredsstiller Jernbanedirektoratets standard for utdanning og sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet. Fagskolen er også godkjent av Nasjonalt organs for kvalitet i utdanningen (NOKUT). 

 

Videre tilbyr NJ opplæring av togledere og trafikkstyrere. I tillegg får lærlinger, fagarbeidere og sivilingeniører grunn- og etterutdanning i form av kurs og opplæringspakker i jernbanefag. Flere av kursene skreddersys eller tilbys lokalt over hele landet.  

Kvaliteten på skolens opplæring forbedres kontinuerlig gjennom tett samarbeid med sektoren og evalueringer fra skolens brukere.  Behovet for jernbanefaglig opplæring har hatt en betraktelig økning de siste årene. I 2016 gjennomførte over 9300 studenter og kursdeltakere en eller flere opplæringer i regi av NJ. 

Skolens styrke er tverrfaglighet, noe som kommer til nytte i opplæring der ulike faggrupper skal samhandle, for eksempel i beredskapsøvelser. Slike øvelser kan gjennomføres i våre integrerte simulatorer eller i øvingsanlegg.  

 

NJ ble åpnet i 2005 på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Departementet ønsket å etablere et enhetlig, fremtidsrettet og samlende kompetansesenter for hele jernbanesektoren.Videre ønsket de å sikre like forutsetninger for alle aktører i en sektor som stadig blir mer konkurranseutsatt, og på den måten være operatøruavhengig og nøytral.  

Skolen benytter oppdaterte undervisningsmetoder som e-læring. Simulering og praktisk tilnærming i undervisningen ved bruk av tekniske øvingsanlegg, øker sikkerheten i togtrafikken. På Norsk jernbaneskole får du riktig kompetanse, kvalitet og sikkerhet satt i system. 

 

Historisk stor satsing på jernbane, krever historisk satsing på jernbanekompetanse. Jernbanefaglig utdanning vil derfor være en god investering for fremtiden! 

 

Se brosjyren om Norsk jernbaneskole.

 

Se filmen om Norsk jernbaneskole (youtube)

 

Vil du vite mer om noen av de yrkesgrupper som får sin utdanning på Norsk jernbaneskole?

Se filmen om:

 

 

 

 

 

Del denne siden på:

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Kommunikasjonsrådgiver

Maria Dahl

Norsk jernbaneskole på sosiale medier