Om våre kurs

Norsk Jernbaneskoles avdeling for jernbanefag tilbyr kurs og annen opplæring for ansatte i jernbanesektoren, både i og utenfor Bane NOR. Hensikten med kursene er å heve kompetansen for de har behov for å arbeide på Bane NORs anlegg. Kurskalender for hvert fagormåde finner du på fagområdenes sider. Velkommen på kurs!

 

Påmelding

Kurspåmelding må inneholde kontaktinformasjon for deltaker. Dette fremkommer av påmeldingsskjemaet. Alle påmeldinger er bindende. Tilknyttet firma/avdeling i påmeldingen anses som økonomisk ansvarlig for påmeldingen.

Påmeldingsbekreftelse går til den e-postadressen som oppgis ved påmelding, både til kursdeltaker og kompetanseansvarlig/leder i firma/avdeling. Påminnelse om kurs vil bli sendt via SMS noen dager før kursstart til deltaker. Norsk Jernbaneskole stiller seg ikke ansvarlig for feilregistreinger i e-post og telefonregisteret. Den enkelte er selv ansvarlig for at denne informasjonen er korrekt lagt inn ved påmelding.

 

Avbestilling/endringer

Alle avbestillinger må gjøres til aktuell koordinator innen den fristen som fremkommer på påmeldingsbekreftelsen. Avbestillinger etter frist vil i sin helhet bli fakturert. For interne bytter etter avbestillingsfrist blir den påmeldte deltaker ansett som avmeldt etter avbestillingsfrist, og full kursavgift blir fakturert. Bedriftsbestillte kurs vil alltid bli fakturert i sin helhet, uavhengig av antall deltakere og eventuell avbestilling. (Jfr antall påmeldte deltakere og miminum minsteantall for aktuelt kurs). Norsk jernbaneskole forbeholder seg retten til å avlyse kurs når kursene ikke kan gjennomføres innenfor de økonomsiske rammene som er gitt. Skolen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for kostnader den enkelte, eller bedriften denne er tilknyttet, måtte ha som en følge av avlysningen. Norsk jernbaneskole bestreber å arrangere alle kurs med belegg på høyere enn 80 %, så fremt ikke sykdom eller andre utenforliggende årsaker oppstår. Ved avlyste kurs blir evt. påmeldte deltakere kontaktet pr. SMS eller e-post.

 

Fakturering

Fakturering skjer til det koststed eller det firmaet som er oppgitt ved kurspåmelding.

 

Bespisning

Lunsj er i hovedsak inkludert i kurspris, dersom annet ikke fremkommer av påmeldingen.

 

Kurssted

Kurssted fremkommer av påmeldingen.

Ved kurssted Norsk Jernbaneskole er adressen Østre Aker vei 256, 0976 Oslo. Innkjøring fra Jernkroken. Nærmeste togstasjon er Grorud stasjon (12 min gange). Nærmeste bussholdeplass er Haavard Martinsens vei (mot sentrum) og Jernkroken (fra sentrum), med buss nummer 64B, 65, 67, 105, 313, 345, 433 og 435 (2 min gange). Nærmeste T-bane er Grorud T (20 min gange).

 

Helseattest

Utvalgte kurs forutsetter at helseattest o.l. er innsendt på forhånd. Dette vil fremkomme av kursinformasjonen. Dersom dette ikke er sendt inn før påmelding vil kurspåmelding bli kansellert.

 

Kursbevis og kompetanseregistrering

Kursbevis sendes til den som har deltatt på kurs (pr. mail), til aktuell leder (pr. mail), og til Bane NORs kompetanseregister Agresso for ansatte i Bane NOR. Disse forholdene forutsetter at riktig infomasjon er utfylt ved påmelding. Jernbaneskolen tar ikke ansvar for at kursbevis ikke blir sendt korrekt dersom det er opplyst om feil eller villedende opplysninger ved påmelding.

Del denne siden på:

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Kommunikasjonsrådgiver

Maria Dahl

Norsk jernbaneskole på sosiale medier