Simulatorsenter

På Norsk jernbaneskoles simulatorsenter kan man trene på avvikssituasjoner uten at det utgjør noen risiko for mennesker eller togmateriell.

I forbindelse med utbyggingen av skolen, ble det etablert et 400 m2 stort simulatorsenter for å tilby best mulig utdanning til førere og togledere.

Det som gjør senteret unikt er muligheten til å samkjøre trafikkstyringssimulator og togsimulator. Toglederen styrer da signalene som føreren kjører etter. Dette gjør opplevelsen mer reell, og gir helt unike muligheter for læring. I simulatorsenteret kan man øve på situasjoner som man ikke kan øve i skarpe anlegg, oversette regelverket i praksis og repetere de vanskelige situasjonene.

 

Togsimulator

 

Togsimulator

 

MSE Weibull har levert den fysiske løsningen til de seks togsimulatorene, mens Sydac er prosjektansvarlig for hele simulatorsenteret. Sydac har også levert den tekniske løsningen for togsimulatorene. Flytoget er medeier i togsimulatoren og førerrommene ser derfor ut som på Flytoget. Alle instrumenter ikke bare ser like ut, men oppleves også som i et ekte tog. Togsimulatorene brukes i førerutdanningen og oppfriskningskurs for Flytogets førere. Selv om simulatorene ser ut som Flytoget, kan de også kjøres i godstogmodus.

 

Trafikkstyringssimulator

 

Trafikkstyringssimulatoren brukes i toglederopplæringen og den  årlige periodiske togledertreningen (PTT). Denne består av tre arbeidsplasser og er levert av TRE, The Railway Engineering Company. Arbeidsplassene er utformet som en trafikkstyringssentral. 

 

Trafikkstyrersimulator

 Elevplass i trafikkstyringssimulatoren

Ingen treff
Nyheter fra Trafikkfag
Ingen treff

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2008

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Informasjonsrådgiver

Tone Yvonne Sundhagen