Du er her: Norsk jernbaneskole /

Simulatorsenter

Norsk Jernbaneskole har i sine undervisningslokaler et 400 m² simulatorsenter. I simulatorsenteret tilbys utdanning med praktisk og virkelighetsnær tilnærming. Her kan lokførere og togledere trene på realistiske situasjoner, uten at det utgjør en risiko for mennesker og materiell.

Simulatorsenteret gjør det mulig å øve på mulige avvikssituasjoner som ikke kan utføres i skarpe anlegg.

Opplæring i simulator gjør det enklere å oversette regelverket i praksis, noe som gir helt unike muligheter for realistisk læring.

Simulatorsenteret består av:

Togsimulator

Togsimulator

Består av 6 simulatorer. Simulatorene kan benyttes i både person- og godstogopplæring. Med togsimulatorene som verktøy kan det trenes på de fleste momentene ved det å kjøre tog i Norge.

Togsimulatorene blir hovedsakelig brukt i grunnopplæring av lokomotivførere, samt til etterutdanning og oppdatering.

Trafikkstyringssimulator

Trafikkstyrersimulator

Simulatoren blir hovedsakelig brukt i grunnopplæring av toglederaspiranter, og for årlig trening av erfarne togledere, såkalt Periodisk Togleder Trening (PTT).

Det er tre arbeidsplasser for togledere. Simulatorene kan kjøres hver for seg eller flere simulatorer i samme scenariet. Med simulatoren kan det trenes på de fleste momenter som en togleder skal håndtere.

Desk-simulatorer (ERTMS-Simulatorer)

ERTMS_sim.jpg

ERTMS simulatorer benyttes for å trene på spesifikke tema, hovedsakelig innen lokomotivførerutdanningen og signalfag. Det kan lages spor og situasjoner i alle tenkelige varianter. Scenariene kan «fryses» ved gitte punkter, og det kan stilles spørsmål, eller gis informasjon, som henger sammen med den konteksten studenten befinner seg i. Deskene kan både brukes til ERTMS og konvensjonelle signalanlegg på jernbanen.

ATC testbenk

ATC testbenk består av ekte utstyr fra tog og en PC med program som «lurer» ATC-datamaskinen til å tro at den kjører tog med diverse hastigheter og vilkår. Maskinen vil reagere og gi informasjon, som om den stod inne i toget. Testbenken brukes til opplæring og forskning på ATC. Norsk jernbaneskole har utstyr som kan teste ut ATC på en strekning som er i ferd med å bli prosjektert. Det er også mulig å kopiere en del av en strekning og teste ATC der. Skolen har mulighet til å lage fiktive strekninger for å oppnå grunnforståelse av systemet


Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2008

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Informasjonsrådgiver

Tone Yvonne Sundhagen