Nyheter

Repetisjonskurs for kl-montører og energimontører med kl-kompetanse
Vi har fortsatt ledige plasser på repetisjonskurs for kl-montører og energimontører med kl-kompetanse som har oppstart 16.01.18.
Les mer [05.01.2018]
Jording i elektrisk jernbane
Jordingsanlegg er nødvendig for sikkerheten på jernbanen. Vår fagavdeling advarer mot strøm på avveie.
Les mer [21.12.2017]
Vern i elektriske anlegg
Vi avholder gjerne kurs i vernteori. Kurset gir deltakerne kunnskap om valg og innstilling av vern, samt planlegging.
Les mer [04.12.2017]
Sporvekselvarme Malthe Winje
Vi har nå lagt ut kurs i Sporvekselvarme av typen Malthe Winje. Kurset går allerede i desember 2017.
Les mer [03.11.2017]
Kurskalender for 1.halvår 2018
Kurskalenderen for 1.halvår 2018 er nå publisert. En del av våre kurs og læreplaner har blitt endret.
Les mer [30.10.2017]
Informasjonskurs om trafikksikkerhet og el-sikkerhet
Norsk jernbaneskole arrangerer Informasjonskurs i trafikksikkerhet og el-sikkerhet for prosjektmedarbeidere.
Les mer [30.10.2017]
Elektrodag fulltegnet
Vi takker for den store interessen som har blitt vist for elektrofagdagen som skal avholdes 16.november. Arrangementet er nå fulltegnet og påmeldingen er stengt.
Les mer [30.10.2017]
Ny lokomotivførerutdanning NOKUT-godkjent
Norsk jernbaneskole har fått NOKUT-godkjenning for ny lokomotivførerutdanning. Utdanningen er redusert fra 1,5 år til 1 år. Utdanningen gir 60 fagskolepoeng.
Les mer [17.10.2017]
Varme arbeider
Har du husket å oppdatere sertifiseringen din for varme arbeider? I henhold til Bane NORs STY-602540 skal alle som utfører varme arbeider ha gyldig sertifikat.
Les mer [17.10.2017]
Ny struktur på FSE kurs
August 2017 ble strukturen på FSE kurs på jernbanen endret, og vi får 4 ulike FSE kurs for ulike målgrupper. Disse vil som tidligere avholdes på samme tid av året for de fleste faggrupper.
Les mer [16.10.2017]
Norsk jernbaneskole inviterer til Elektrodag
Norsk jernbaneskole inviterer til Elektrodag torsdag 16.november
Les mer [29.09.2017]
Signalmontøren
Les mer [29.05.2017]
Banemontøren

Les mer [29.05.2017]
Lokomotivføreren
https://player.vimeo.com/video/202363729
Les mer [19.05.2017]
Kurs i Byggherrens plikter og ansvar ved sprengningsarbeid
Kurset Byggherrens plikter og ansvar ved sprengningsarbeid er obligatorisk for alle SHA-rådgivere (inkludert SHA-koordinatorer), byggeledere og kontrollingeniører i prosjekter med sprengningsarbeid.
Les mer [08.03.2017]
Historisk stor satsing på jernbane
Historisk stor satsing på jernbane, krever også historisk stor satsing på jernbanekompetanse!
Les mer [06.03.2017]
Norsk jernbaneskole leverer!
Norsk jernbaneskole har nå publisert årsmelding for 2016
Les mer [06.03.2017]
Høstens kurskalender er publisert
Høstens kurskalender for lavspenning, KL-og høyspenning, bane og trafikksikkerhetsfagene er nå publisert på våre hjemmesider.
Les mer [02.03.2017]
Lokførerutdanninga er ingen lek
Frifagbevegelse.no skriver om lokomotivførerutdanningen på Norsk jernbaneskole.
Les mer [08.11.2016]
Veilederkurs for Leder elsikkerhet
Nytt kurs for veiledere for kandidater som skal bli Leder elsikkerhet
Les mer [20.10.2016]
Fokus på arbeidsinkludering
Norsk jernbaneskole har tatt inn 3 praksiselever innen arkiv via KAREA-varbas, og hensikten er at de skal ut i jobb som arkivarer.
Les mer [19.09.2016]
HSV kurs i ny drakt
Med nytt kursopplegg for hovedsikkerhetsvakt er veien til sertifisering betydelig kortere
Les mer [27.05.2016]
RSS Nyheter

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2008

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Kommunikasjonsrådgiver

Maria Dahl