Kurs i Byggherrens plikter og ansvar ved sprengningsarbeid

nsv_ofotbanen_14-160616_5.JPG
Kurset Byggherrens plikter og ansvar ved sprengningsarbeid er obligatorisk for alle SHA-rådgivere (inkludert SHA-koordinatorer), byggeledere og kontrollingeniører i prosjekter med sprengningsarbeid.

De siste årene har Jernbaneverket/Bane Nor hatt relativt høyt sprengingsaktivitet på anleggene, både i forbindelse med driving av tunnel og sprenging i dagen. Samtidig viser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) økning i antall uhell med eksplosiv vare, deriblant hyppigere forekomst av forsagere/udetonert sprengstoff og sprut. Vi som byggherre har et stort ansvar for å påse at sikkerheten ivaretas, både før, under og etter sprengningsarbeidet er utført. Dessverre ser vi at mange prosjekter ikke har kjennskap til og/eller kunnskap om regelverket, særskilt forskrift om håndtering av eksplosivfarlig stoff § 11.6, som er rettet mot byggherren og alle andre virksomheter som får utført bergsprengningsarbeid. Derfor ble det besluttet å etablere et slikt kurs om dette, for å heve kompetansen i prosjektene, om hvilke plikter og ansvar byggherren har i forbindelse med sprengningsarbeid.

Kurset er obligatorisk for alle SHA-rådgivere (inkl. SHA-koordinatorer), byggeledere og kontrollingeniører i prosjekter med sprengningsarbeid.

Mer informasjon om kurs og påmelding finner du her.

Publisert: 08.03.2017 12:15 av Monica Hammertoft Kaddour

Oppdatert: 13.10.2017 12:38 av Monica Hammertoft Kaddour
« Tilbake
Del denne siden på:

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Kommunikasjonsrådgiver

Maria Dahl

Norsk jernbaneskole på sosiale medier