Ingen avvik etter revisjon på Norsk jernbaneskole!

EvaWeb_2.jpg
Norsk jernbaneskole hadde den 29.08.17 besøk av revisorer fra Kiwa Teknologisk Institutt. Revisorene fant ingen avvik eller merknader til skolens styringssystem, og mener at skolen viser god modenhet og utvikling i sitt arbeid med å sikre kvalitet i alle ledd.

Norsk jernbaneskole er sertifisert etter ISO-standard 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring. Skolen er sertifisert for utvikling og gjennomføring av kurs og utdanninger til jernbanesektoren. Sertifikatet viser at skolen arbeider for å fylle sitt oppdrag om å tilføre jernbanesektoren oppdatert, nødvendig og nyttig kompetanse i sikre omgivelser. Både bransjen og den enkelte kursdeltaker eller student skal oppleve god kvalitet og kundeservice i møte med skolen.

 Revisjonsrapporten konkluderer: «Norsk Jernbaneskole bruker aktivt, vedlikeholder og utvikler sitt styringssystem for kvalitet og systemet er videreutviklet slik at dette i stor grad oppfyller og gir en god overgang til ISO 9001:2015. Virksomheten har jobbet godt med definisjon av kontekst og interessepartner i en krevende situasjon som følge av jernbanereformen og derav krav og rammebetingelser.

Prosesser og rutiner er godt dokumentert og implementer og hovedprosesser og støtteprosesser er godt definert. Det er etablert gode utviklings- og resultatmål og det er definert metodikk for målinger. Dette gir relevant informasjon på prosesseffektivitet, produktkvalitet, leverandøroppfølging og kundetilfredshet. Organisasjon viser god modenhet og forståelse for styringssystemet og virksomheten har hatt meget god progresjon.

Gjennomgang av område banefag, trafikksikkerhet, høyspenning og el-fag viser at styringssystem er godt implementert og brukes aktivt av de aktuelle fagområdene. Det er dokumentert kontinuerlig forbedring som følge bruk av styringssystemet.»

Publisert: 30.08.2017 14:50 av Monica Hammertoft Kaddour

Oppdatert: 31.08.2017 07:17 av Monica Hammertoft Kaddour
« Tilbake

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2008

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Informasjonsrådgiver

Tone Yvonne Sundhagen