Vern i elektriske anlegg

el_anlegg.jpg
Vi avholder gjerne kurs i vernteori. Kurset gir deltakerne kunnskap om valg og innstilling av vern, samt planlegging.

Vern (sikringer) for kurser skal beskytte kabel, tilkoblet utstyr og omgivelser mot skade som følge av overbelastning eller kortslutning. Kravene er hjemlet i §§ 23 og 24 og i vedlegg 1 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL). Hvordan forskriftskravene kan innfris framgår av NEK 400-4-41 «Beskyttelse mot elektrisk sjokk» og i NEK 400-4-43 «Beskyttelse mot overstrømmer».

I mindre anlegg ivaretas beskyttelsen med automatsikringer eller strømstyrte jordfeilvern. For større anlegg brukes også effektbrytere og høyeffektpatroner (knivsikringer, sylindersikringer).

sikring.jpg

I jernbanesammenheng benyttes vanligvis automatsikringer foran kurser som forsyner utstyr med betydning for sikkerhet og togframføring. Grunnen til at automatsikringer foretrekkes framfor strømstyrte jordefeilvern er at driftskritiske anlegg helst ikke skal kobles ut ved enhver jordfeil som kan oppstå.

Utkoblingskrav er avhengig av hva slags nettsystem som forsyner et elanlegg. I et TN system kobles enhver feil raskt ut på grunn av høy feilstrøm – dette er grunnen til at FEL ikke tillater TN system i anlegg for medisinsk bruk og nødstrømsforsyning. I et IT system er det tillatt å drive anlegg med én jordfeil i anlegget, forutsatt at anlegget ikke henger sammen med andre elanlegg og at det er underlagt et internkontrollsystem.

Teknisk regelverk krever IT anlegg enten skal kobles ut ved første jordfeil eller forsynes via en skilletransformator. For å få et anlegg til å koble ut ved første jordfeil kreves en jordelektrode med svært lav overgangsmotstand mot jord eller at kursene er beskyttet med strømstyrte jordfeilvern.

For beskyttelse mot overbelastning er det to krav i NEK 400 som skal oppfylles:

Krav 11 : Ib  ≤ In  ≤ Iz

Krav 2 2: I2  ≤1,45 x Iz

For kortslutningsbeskyttelse må hovedvern tåle den maksimale kortslutningsstrøm i leveringspunktet, denne oppgis av nettselskapet. For kortslutningsbeskyttelse av kabel må vernets I5 verdi3 være høyere enn den minste kortslutningsstrømmen i anlegget, det vil si lengst ut i kursen. Denne kortslutningsverdien må måles. Kravet er: I5 < I k 2 p min

Kurs i vernteori settes opp på forespørsel ved henvendelse til koordinator eller fagsjef på fagområde lavspenning.  

 

Publisert: 04.12.2017 11:00 av Monica Hammertoft Kaddour

Oppdatert: 4.12.2017 11:29 av Monica Hammertoft Kaddour
« Tilbake

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2008

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Kommunikasjonsrådgiver

Maria Dahl