Jording i elektrisk jernbane

PLS_TXP_kjeller_3.jpg
Jordingsanlegg er nødvendig for sikkerheten på jernbanen. Vår fagavdeling advarer mot strøm på avveie.

Jordfeil er strøm på avveie, og kan være farlig for liv, helse og materielle verdier. Det er derfor viktig å ha god kontroll med strøm som er på vidvanke. Jordingsanlegg er en forutsetning for å ivareta elsikkerhet i de fleste elektriske installasjoner. Når et elektrisk anlegg er jordet, er det etablert en god elektrisk forbindelse mellom elanlegget og jordsmonn, slik at feilstrømmer ledes vekk fra anlegget før farlige situasjoner oppstår.  

Jordingsanlegg for elektrisk jernbane er ikke noe unntak, jording skal sikre berøringsspenninger holdes under tillatte verdier, bidra til elektromagnetisk sameksistens, lede feilstrøm og avlede overspenninger.

I denne omgangen skal temaet begrenses til å omhandle elsikkerhet, nærmere bestemt beskyttelse mot elektrisk sjokk. Elektrisk sjokk er skadelig strømgjennomgang. Som skadelig strømgjennomgang regnes strøm som kan ha passert hjerteregionen, som overstiger 30 mA (0,03 A) og/eller som har en spenning høyere enn 50 V.

 

Kontaktledningen

Jernbanens kontaktledningsanlegg har en spenning på 15 000 V, nyere anlegg kan ha 30 000 V. Sikkerheten i disse anleggene er avhengig av at feil blir koblet raskt ut. Feil kan oppstå ved at kontaktledningen ryker som følge av at et tog river den ned, mekanisk påkjenning eller som følge av trefall over ledningen. Feil kan også oppstå ved at en strømavtaker havarerer og setter omgivelsene under spenning. Jernbanens tekniske regelverk krever at denne type feil kobles ut innen 0,3 sekunder. De områder en ødelagt kontaktledning eller strømavtaker kan tenkes å treffe heter «sone for kontaktledning» og «sone for strømavtaker».

Hovedregelen for jording i jernbanene er at alle ledende deler (det vil si konstruksjoner som kan lede strøm) blir utjevnet til kjøreskinnene (returkretsen). Returkretsen er koblet til omformerstasjonene som den ene av to strømførende ledere. Kontaktledningen er den andre lederen.

Dersom vi nå tenker oss at kontaktledningen ryker som følge av trefall kan god jordforbindelse sørge for at feilstrømmen ledes inn i returkretsen og tilbake til omformeren. Vern i omformerstasjonen får beskjed om høy strøm og sørger for at bryter for kontaktledningen kobles ut innen 30 – 60 millisekunder.

På samme måte vil en jordfeil for eksempel i en salgsautomat på et stasjonsområde føre til at kapslingen på automaten kommer under spenning. Dersom ikke denne feilspenningen ledes til jord, oppstår det stor berøringsfare for den som måtte ta på automaten. Personen blir en del av strømkretsen – og det er ingen gunstig situasjon å befinne seg i.

 

Opplæring

Norsk jernbaneskole tilbyr kurs om jording i jernbaneanlegg. Kurset er totalt 2 dager, der en dag er e-læring (gjennomføres på valgfritt sted) og en dag er samlingsdag (oppmøte ihht kurskalender). Det er et ønske fra kravstiller at kurset skal være tverrfaglig og det har vi hatt gode tilbakemeldinger på. Bane NOR stiller krav om kurset i mange anbudsprosesser.

Publisert: 21.12.2017 14:00 av Maria Dahl

Oppdatert: 31.01.2018 13:05 av Maria Dahl
« Tilbake
Del denne siden på:

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Kommunikasjonsrådgiver

Maria Dahl

Norsk jernbaneskole på sosiale medier