Elsikkerhet i øvingsanleggene

Til_artikkel_om_leder_for_el-sikkerhet_LITE.jpg
Elsikkerhet i øvingsanleggene på Norsk jernbaneskole

Da Jernbaneverket opphørte å eksistere 31.12.2016 ble skolen stående uten faglig ansvarlig for sine elektrifiserte øvingsanlegg på Grorud. Faglig ansvarlig er en funksjon som alle virksomheter som utfører arbeid på elektriske anlegg er pålagt å ha. Arbeid i denne sammenhengen omfatter også undervisning.

Skolen ble registrert i elvirksomhetsregisteret i april 2017 med Anders Back som faglig ansvarlig.

Prioriterte aktiviteter

Skolens har undervisning i egne anlegg, Bane NORs anlegg og i togmateriell eiet av ulike togselskap. En fellesnevner for anleggene er mulighet for direkte berøring av spenningsførende deler. Det er derfor forskriftskrav om adgangskontroll. Adgangskontroll betyr at de som i undervisningsøyemed må ha adgang til øvingsanleggene må være sakkyndig (fagutdannet elektro) eller instruert.

Prioriterte aktiviteter i 2017 har vært å få på plass instrukser, skjemaer og sikker jobb-analyser for øvingsanleggene, utarbeide et opplegg for opplæring og oppfølging av instruert person og å få kontroll over tilganger til øvingsanlegg.

Skolens øvingsanlegg på Grorud er skiltet med adgangsbegrensning.  Det er utarbeidet instrukser, skjemaer og sikker jobb-analyser og opprettet egen del i kvalitetssystemet for dette.

Instruert person

For instruert person er det laget et undervisningsopplegg som kan gjennomføres som e-læring eller som klasseromsundervisning. Det er utarbeidet instruks som skal signeres av instruert og av den som har gitt instruksjon. Instruert person skal gjennomgå repetisjon av opplæringen med intervall ikke mer enn 12 måneder, det er derfor opprettet rutine for å sikre oppfølging av dette. De som kan gi instruksjon er bemyndiget av faglig ansvarlig. Ved årsskiftet var ni personer fra eksterne firmaer og syv fra skolen godkjent som instruert person.

Skolen har registrert 275 personer ansatt i Bane NOR og 111 ansatte i andre eksterne virksomheter som har adgang til skolens elektro-øvingsanlegg på Grorud. Disse har fått tilsendt informasjon om nye krav for bruk av øvingsanleggene, samt kopi av relevante instrukser, skjemaer og sikker jobb analyser.

I november hadde skolen kontroll av det lokale eltilsyn ved Hafslund Nett, der de kontrollerte at faglig ansvarlig hadde påkrevd kompetanse. Skolen ble godkjent uten merknader.

 Anders_Back_LITE.jpg

Faglig ansvarlig for elsikkerhet, Anders Back

Publisert: 12.02.2018 13:35 av Maria Dahl

Oppdatert: 12.02.2018 15:49 av Maria Dahl
« Tilbake
Del denne siden på:

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Kommunikasjonsrådgiver

Maria Dahl

Norsk jernbaneskole på sosiale medier