Norsk jernbaneskole tilbyr gratis kurs i ERTMS

Hallgeir_Eva_og_Atle_LITE.jpg
Bane NOR har startet modernisering av jernbanen gjennom digitalisering av togtrafikken gjennom ERTMS. Norsk jernbaneskole tilbyr opplæring.

Både signaler og styring av trafikken ved jernbanen over hele Norge vil moderniseres gjennom nye digitale systemer i European Rail Traffic Management System (ERTMS). Signalene som i dag står langs linja skal erstattes av IKT-løsninger om bord i togene, og både lokfører og trafikkstyrer vil få nye systemer å forholde seg til. Målet er økt sikkerhet, økt punktlighet og økt kapasitet. Alle linjer, tog og stasjoner i landet vil bli berørt av moderniseringen.

Norsk jernbaneskole driver opplæring i disse systemene. Skolens lokomotivførerstudenter får en liten forsmak gjennom simulering. Nå gjør skolen seg klar til å tilby opplæring for hele verden.

Norsk jernbaneskole har deltatt i utviklingen av en gratis, åpen kursrekke som skal være tilgjengelig som e-læring gjennom UIC (International Union of Railways). Den første av fem moduler i kurset er allerede publisert (se lenke nedenfor).

 

Hallgeir_og_Atle_ved_simulatoren_LITE.jpg

Foto: Hallgeir Olsen og Atle Schaathun foran simulatoren

 

Hallgeir Olsen jobber med skolens simulatorsenter, og har vært deltaker i gruppen som har utviklet materiellet som presenteres. - Første modul handler om ERTMS i et overordnet perspektiv, og hva som er de grunnleggende faktorene i det nye systemet. Videre moduler skal handle om ERTMS sett fra lokførers synsvinkel, fra togleder, fra togselskapet og fra den som driver infrastrukturen, forteller Olsen som har deltatt i gruppen i et par år. Atle Schaathun har bygget e-læringen. Alle modulene skal ha presentasjoner, læringsaktiviteter og selvtester knyttet til hvert emne. Det finnes mulighet til å skrive ut en bekreftelse på gjennomgått kurs. Videre vurderes det også styrte diskusjonsfora knyttet til opplæringen, forteller Schaathun.

 

skjermbilde_LITE.jpg

Skjermbilde fra e-læringen. Se e-læringen her: http://www.railtalent.org/ertms/module-1/ (engelsk tekst).

 

Det er en stor fordel for skolen at vi deltar i dette prosjektet, mener skolesjef Eva Ervik. Det er et stort behov for generell og spesifikk opplæring i ERTMS over hele Europa, og skolen markerer seg i et internasjonalt perspektiv som en aktør med høy kompetanse på dette.

ERTMS-gruppen består av medlemmer fra Nederland, Belgia, Østerrike, England og Norge. Det er hovedsakelig Nederland og Norge som står for den nye satsingen på en generell ERTMS-opplæring til glede for studenter og jernbanefolk over hele verden.

Norsk jernbaneskole har gjennom flere år vært representert i ERASMUS-prosjekt og UIC -prosjekt, samt at skolesjef Eva Ervik inntil nylig har vært styremedlem i UICs EDP (Expertise Development Platform for Rail training).

 

Poster_ERTMS.JPG

 

Les mer om digitaliseringsprosjektet på Bane NORs hjemmesider: http://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2018/norge-far-europas-mest-moderne-jernbane-bane-nor-digitaliserer-for-20-milliarder/

 

Tekst og foto: Maria Dahl

 

 

Publisert: 12.04.2018 12:00 av Maria Dahl

Oppdatert: 23.04.2018 12:26 av Monica Hammertoft Kaddour
« Tilbake
Del denne siden på:

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier