Jernbanefag og trafikkutdanning på Norsk jernbaneskole overføres til Bane NOR

fra_skolen.png
Samferdselsdepartementet har vedtatt overføring av deler av Norsk jernbaneskole til Bane NOR.

Jernbanedirektoratet har fremmet et forslag om overføring av dagens kurs- og utdanningstilbud innen jernbanefag og trafikkutdanning til Bane NOR. Forslaget er vedtatt i Samferdselsdepartementet og regjeringen. Deler av Norsk Jernbaneskole er dermed en del av Bane NOR fra årsskiftet 2018/2019. Lokførerutdanningen vil fremdeles være organisert under Jernbanedirektoratet.

 

Bane NOR og øvrige aktører i jernbanesektoren er avhengig av den opplæringen og kompetanseutviklingen som Jernbaneskolen leverer innenfor jernbanefag og trafikkutdanning.

I fjor gjennomførte Jernbaneskolen 61 500 undervisningsdager fordelt på 9 500 kursdeltakere og studenter.

 

- Norsk Jernbaneskole har lange og stolte tradisjoner som et kompetansesenter for jernbanesektoren i Norge, sier prosjekteier og HR-direktør Beate Hamre Deck. - I Bane NOR ser vi på dette som en stor mulighet som vil styrke vårt arbeid med kompetanseutvikling.

 

- Jeg har vært på skolen for en introduksjon og omvisning, og jeg ble veldig imponert av profesjonaliteten og av de flotte fasilitetene, sier Hamre Deck. - Jeg er ydmyk til den jobben som gjøres på skolen for å sikre at jernbanesektoren får nødvendig opplæring og har riktig kompetanse.

 

Det er etablert en prosjektgruppe som forbereder og planlegger virksomhetsoverdragelsen. Første prioritet er å ivareta de cirka 60 medarbeiderne ved skolen og sikre at kurs- og opplæringsaktiviteten opprettholdes. Prosjektgruppen forbereder også valg av IKT-systemer og forslag til organisatorisk plassering i Bane NOR.

 

- Bane NOR vil satse betydelig på kompetanseutvikling i årene framover, sier Hamre Deck. - Vi skal bli mer systematiske og forutsigbare i måten vi planlegger og gjennomfører kompetanseutvikling på, og vi er nysgjerrige på nye innovative læringsmetoder. I dette arbeidet vil Norsk Jernbaneskole bli viktig.

 

- Vi ønsker en åpen, forutsigbar og trygg prosess, og oppfordrer berørte om å komme med spørsmål, avslutter Hamre Deck.

Publisert: 09.05.2018 09:25 av Maria Dahl

Oppdatert: 9.05.2018 08:30 av Maria Dahl
« Tilbake
Del denne siden på:

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier