Studentsamling for lokførerstudentene

LOK_Studentsamling_Alternativ.png
Skolens ansatte på lokomotivførerutdanningen inviterte alle lokstudenter til fellesmøte denne uken, og de som ikke var ute i praksis møtte opp.

Skolen kunne fortelle at opptak til neste år nå er stengt, og at vi har fått 450 søkere til rundt 100 plasser. Skolen leverer det antallet bransjen ber om, og togdriftsselskapene sitter nå bare og venter på at flere nyutdannede studenter skal bli klare til ansettelse. Det er, i hvert ikke nå, noen problemer med å få jobb etter endt utdanning.

Fornøyde studenter

I løpet av 2017 utdannet skolen 105 studenter. Det har vært en sterk økning i antallet, særlig fra 2012 og framover, og skolen er i ferd med å etablere seg som en av de store fagskoleutdanningene. Antallet dagsverk i undervisningen har økt tilsvarende. Det er høy grad av gjennomstrømming ved skolen, med få som stryker eller trekker seg underveis.

Skolen bruker mye egne lærerkrefter, men henter også inn instruktører fra de ulike foretakene til både teoriundervisning og veiledning i praksisperioden. Dette bidrar til nærhet og god kommunikasjon med bransjen. Det er fra NSB vi henter de fleste instruktørene, men mange er også fra Flytoget, NSB Gjøvikbanen, Cargonet og Bane NOR.

Studentene har svart gjennom ulike undersøkelser at de er godt fornøyd med opplæring som tilbys, og særlig instruktørene trekkes fram som særlig gode. Også de som er ferdige med utdanningen og er i jobb, sier seg å være godt fornøyde. De gir tilbakemelding om at utdanningen de har vært gjennom er relevant og grundig.

Nyutvikling

20. november 2017 startet det første kullet med ny ordning opp sitt år med opplæring. Den nye opplæringen er kortet ned til ett år, og gir 60 fagskolepoeng. Det nye forløpet innebærer en bedre utnyttelse av studietiden, uten å gå på bekostning av kvaliteten på undervisningen. Fremdeles er mer enn halvparten av utdanningen bygget på praksis. Togdriftsselskapene er forberedt på å overta mer av ansvaret for den særlige opplæringen, avhengig av hva slags type tog de nye lokførerne skal kjøre. Assisterende hovedlærer Arnt Einar Hansen forteller at skolen framover vil fortsette det tette samarbeidet med togdriftsselskapene. Vi skal utvikle oss mer, særlig innenfor digitalisering, e-læring og mindre stedbundet opplæring. Det nye utdanningsløpet skal få etablere seg samtidig som vi skal ivareta kvaliteten.

Publisert: 31.05.2018 15:30 av Maria Dahl

Oppdatert: 31.05.2018 14:37 av Maria Dahl
« Tilbake
Del denne siden på:

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier