Gode tilbakemeldinger på Studiebarometeret

Forsiden_Lokstudent_og_instruktor.png
Lokomotivførerstudentene er over gjennomsnittet fornøyde med Norsk jernbaneskole.

Studiebarometeret er en undersøkelse som sendes ut til alle landets fagskolestudenter. 5700 studenter totalt har sendt inn svar.

Studentene gir Lokomotivførerutdanningen 4.7 på total tilfredshet, og det må sies å være godt på en skala fra 1-5. Landsgjennomsnittet for alle fagskolestudenter i landet er 4.0.

Spesielt gledelig er det:

  • · At studentene mener utdanningen gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet (4.8)
  • · At skolen har godt samarbeid med arbeidslivet (4.6)
  • · At studentene er svært motiverte (4.7)
  • · At studentene mener lærerne er engasjerte og gjør vanskelig stoff forståelig, og at lærerne formidler høye og tydelige forventninger til studentene
  • · At studentene er svært fornøyd med faglig og sosialt skolemiljø (4.7)
  • · At studentene mener skolen tilrettelegger for medvirkning og åpner opp for at studentene kan gi tilbakemelding på innhold og opplegg i utdanningen

Studentene mener lærerne har god kompetanse i å bruke digitale hjelpemidler og at simulering brukes i høy grad. De peker også på fordelen ved at utdanningen inkluderer mye praksis.

Blant våre lokførerstudenter er det 60 prosent som har svart, på landsbasis var svarprosenten 43 prosent.

Det er NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, som står bak Studiebarometeret. NOKUT fører tilsyn med og stimulerer til kvalitetsutvikling ved fagskoler som lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole.

Publisert: 08.06.2018 16:45 av Maria Dahl

Oppdatert: 8.06.2018 16:31 av Maria Dahl
« Tilbake
Del denne siden på:

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier