Samling for instruktører innen normer og forskrifter

Son.jpg
Norsk jernbaneskoles avdelinger Høyspenning og elsikkerhetsfag og Lavspenningsfag inviterte sine instruktører innen forskrifter og normer til vårens samling. Samlingen ble avholdt i begynnelsen av juni i vakre omgivelser i Son.

Norsk jernbaneskole utviklet et bredt og variert kurstilbud for de som arbeider med høyspenningsanlegg og elsikkerhet, både for faglig påfyll og oppdatering av eksisterende kompetanse. Fagområdet tilbyr kurs innen følgende kategorier:

 • Forskriftskurs
 • Leder for elsikkerhet
 • Andre kurs (herunder: Kl-kompetanse, Langsgående forsyningsanlegg, Tverrfaglig beredskapskurs med flere)

Fagområdet lavspenningsfag utviklet et bredt og variert kurstilbud for de som arbeider innen lavspenning. I 2017 tilbød fagområdet følgende kurskategorier:

 • Forskrifter og normer
 • Sporvekselvarme
 • Elektrofag
 • Andre (Fallsikring, Varme arbeider med mer)

Hvert år avholder fagområdene Høyspenning og elsikkerhetsfag og lavspenningsfag  to samlinger i  året, en på våren og en på høsten. Hensikten med samlingene er å kunne overføre praktisk og faglig erfaring mellom instruktørene, samt å produsere opplæringsmateriell for utvalgte kurs. Ved å samle skolens instruktører for ulike kurs og gjøre dem kjent med opplæringsplan, presentasjon og eksamen, sikrer skolen lik opplæring i hele landet.

Vårens samling startet med en informativ dag med følgende punkter på agenda:

• Informasjon fra ledelse

• Evaluering av FSE HL og FSE LFS 2431 kurs

• Pedagogikkpåfyll

 

Vandring_i_Son.jpg

‘Kystkulturperlen Son er med sine fredete og verneverdige bygninger, et unikt kystkulturmiljø’[1]. Derfor måtte dagen avsluttes med en guidet kulturell vandring  i idylliske Son.

Påfølgende dager ble instruktørene delt i grupper og arbeidet med revisjon av følgende kurs: FSE R2, LFS ved bruk av løfteredskap, NEK 400 grunnkurs og repetisjonskurs, Batterianlegg, FSE ST.

I tillegg har vi jobbet med å lage nye eksamensoppgaver for LFS i og ved Bane NORs kontaktledningsanlegg kurs, svare ut ofte stilte spørsmål i forbindelse med FSE HL og FSE LFS 2431 kurs og utvikle elektronisk elsikkerhetsplan.

Revisjon_av_NEK_400_kurs.jpg

Gruppen bestående av Willy Karlsen (pensjonist, tidligere sakkyndig driftsleder i Bane NOR), Anders Back (faglærer og fagansvarlig Norsk jernbaneskole) og John Sagen (Bane NOR - Teknisk operativ støtte midt) jobber intenst med revisjon av NEK 400 kurs.

Revisjon_av_FSE_R2.jpg

Høstens FSE R2 kurs og eksamen har blitt revidert av våre kunnskapsrike instruktører: Mathias Granstrøm (Bane NOR - Elkraft Kongsvinger- og Gjøvikbanen), Roy Kjærnet (faglærer Norsk jernbaneskole), Morten Været (Bane NOR – Elkraft Trondheim), Alf Nesheim (Bane NOR - Elkraft Bergensbanen vest), Ståle Sundeng (Bane NOR - Høyspent Oslo).

Revisjon_av_Batterianlegg.jpg

Fagsjef John-Willy Særvold (Norsk jernbaneskole) i samarbeid med Jan Erik Gustavsen (KMH Elektro) reviderer Batterianlegg kurs og eksamen.

Nye_eksamensoppgaver.jpg

Lars Johansen (pensjonist, tidligere sakkyndig driftsleder i Bane NOR) i team med Trond Borden (Bane NOR - Elkraft Kristiansand) lager nye eksamensoppgaver for LFS i og ved Bane NORs kontaktledningsanlegg-kurs.

LFS_ved_bruk_av_lofteredskap.jpg

Fagsjef Per Sverre Nygaard (Norsk jernbaneskole) i samarbeid med Paul Grefsrud (Bane NOR - Teknisk operativ støtte Oslokorridoren) og Akhtar Sheraz (Bane NOR - Elkraft og tele) reviderer LFS ved bruk av løfteredskap kurs og svarer ut ofte stilte spørsmål.

FSE_ST.jpg

Odd Harald Aaberg (Bane NOR – Teknisk operativ støtte Oslokorridoren), Roar Molstad (Bane NOR – Elkraft og tele) og Erling Nygård (KMH Elektro) utarbeider presentasjon og eksamen for høstens FSE ST kurs.

 

Vi takker alle våre instruktører for faglig bidrag og innsats og vi gleder oss til videre samarbeid!

 

[1] www.visitnorway.no

 

Publisert: 02.07.2018 14:40 av Monica Hammertoft Kaddour

Oppdatert: 2.07.2018 14:09 av Monica Hammertoft Kaddour
« Tilbake
Del denne siden på:

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier