Norsk jernbaneskole forbereder seg på splitt

Til_forsiden_pa_nett.jpg
Norsk jernbaneskole deles opp fra 1. januar 2019. Lokomotivførerutdanningen forblir i Jernbanedirektoratet, mens avdeling for jernbanefag og avdeling for trafikk overføres til Bane NOR. Skolen, direktoratet og statsforetaket arbeider aktivt for at ingen studenter, aspiranter eller kursdeltakere vil merke negative konsekvenser av omstillingen.

 

Bildetekst: Ansatte på jernbaneskolen, fremdeles samlet (Foto: Atle Schaathun)

 

Alle eksisterende fagmiljøer på skolen skal fortsette å samarbeide godt slik vi er vant til, men noen tilpasninger må skje underveis. For å forberede oss best mulig er det mye fokus på omstilling og overføring ved skolen denne høsten. Nå sist ble det gjennomført personalseminar med fokus på hva som skal skje når noen kollegaer får ny arbeidsgiver.

- Vi skal skape klima blant de ansatte for endring, og forståelse for at det vi har sett som én skole nå går i forskjellige retninger, sa skolesjef Eva Ervik i begynnelsen av samlingen. Samtidig skal vi fortsette å levere solid og god kompetanse til sektoren, slik vi er vant til, og vi skal fortsette å samarbeide og jobbe under samme tak i Jernkroken på Grorud. Målet vårt er som før å bidra til sikker, punktlig og effektiv transport på jernbanen, og det endres ikke.

- Norsk jernbaneskole vet at vi leverer høy kvalitet. Det forteller deltakere, interne og eksterne instruktører og bransjen oss gjennom systematiske evalueringer. Der vi opplever avvik setter vi inn tiltak og følger nøye opp. Opplæringsplaner oppdateres ved behov, og virksomhetsplanen utvikles systematisk på grunnlag av tilbakemeldingene vi får fra kundene våre. Dette er vi stolte over, og det skal vi fortsette med, understreker Ervik.

 

Mange bidragsytere på personalsamlingen

Samlingen strakte seg over to dager. Sammen med de ansatte på Norsk jernbaneskole deltok organisasjonsdirektør Christoffer Serck-Hansen og prosjektlederne Marianne Døhl og Hege Høiland fra direktoratet. Fra Bane NOR deltok prosjektleder Anne-Britt Janshaug. Vi hadde også besøk fra konserndirektør (HR) Beate Hamre-Deck, som skoleleder for NJ (Bane NOR) skal rapportere direkte til fra årsskiftet.