Gamle TXP-travere hilser til nye aspiranter

Forsiden_nett_Jan_Roar_Terwindt_og_Ole_Morten_Egeland_TXP_2017_1.png
Ole Morten Egeland og Jan Roar Terwindt avsluttet tiden sin på Norsk jernbaneskole i april, etter sju måneder med opplæring som togekspeditører. Før de avslutter har de noen råd å formidle til de nye kullene som starter nå i høst.

Hva bør det nye kullet vite?

Det er et veldig spennende og interessant studium, det mener de begge. Ole Morten advarer om at det kan virke veldig mye i starten, men heldigvis løsner det etter hvert. Med god veiledning fra flinke instruktører og interessant praksis får du til slutt den kunnskapen du trenger for å få det røde togekspeditørbåndet i lua, sier Jan Roar. Vi har blitt svært godt fulgt opp av gode instruktører. Skolen stiller høye krav til innsats, man kan ikke bare cruise gjennom, du må jobbe for innsatsen.

 

Hvordan lykkes man best her på skolen?

For å lykkes må du vise engasjement, ta ansvar og initiativ hele veien til å lære. Still krav til deg selv, og til instruktører og veiledere. Det er rådet fra begge.

 

Hvordan har klassemiljøet vært med på dette?

Klassen bidrar masse, gjennom at vi har bygget opp hverandre, sier Ole Morten. De som har fått mest ut av studiet har tatt initiativ til studiegrupper. Alle backer hverandre og hjelper hverandre frem i klassen.

Det er sjelden at man er i denne situasjonen, filosoferer Ole Morten, med stort mangfold samlet om et slikt felles mål. Vi er en stor gruppe med spredning i både alder og bakgrunn. Det er verdifullt å dra nytte av hverandres mangfoldige erfaringer og kompetanse. Her er vi i alderen fra 20 til 55 år. Det vi har felles er at ingen har særlig jernbaneerfaring fra før, alle er i samme båt og har felles mål. Det gir anledning til å lære av hverandre, dele erfaring og få hjelp til å se saken fra flere synsvinkler.

 

Kommer dere til å fortsette å holde kontakten med gamle klassekamerater?

Ja, helt klart, sier de begge. Vi skal ha kontakt både av sosiale grunner, men også for å ha noen gode faglige diskusjoner på tvers av stasjoneringssteder.

 

Har dere en siste kommentar til det nye kullet?

Lykke til, sier de i munnen på hverandre. Vi sees i sporet – eller kanskje helst 2.5 meter utenfor …

Til_nettside_Jan_Roar_Terwindt_og_Ole_Morten_Egeland_TXP_2017_3.png

Publisert: 17.09.2018 05:00 av Maria Dahl

Oppdatert: 26.10.2018 17:42 av Maria Dahl
« Tilbake
Del denne siden på:

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier