Togekspeditører forbereder seg på fremtiden gjennom å studere fortiden

Togekspeditør-aspiranter på Norsk jernbaneskole er i full gang med opplæringen. Noe av det første de møter er påminnelser om fagets lange historie.
Forside_nett_txp_2.jpg

Billedtekst: Her ser vi medlemmer av togekspeditørklassen txp- 2018-2. Damplokomotivet de står på er Dovregubben, NSB type 49, av de siste norskproduserte damplokomotivene.

TXP-aspiranter på Norsk jernbaneskole

Det er to klasser med aspirerende togekspeditører (txp) som starter opp på Norsk jernbaneskole, til sammen 29 studenter. Det er en sammensatt gruppe som skal læres opp i det tradisjonsrike yrket de neste månedene. Her finner vi folk med bakgrunn fra mange sider av arbeidslivet og med ulik grad av utdanning bak seg, alt fra økonomiske og administrative fag til utøvende kulturarbeidere, folk fra offshoreindustri og folk med mangesidige erfaringer fra jernbanemiljøet. I år har vi en liten overvekt kvinner, og stor variasjon i alder, fra folk i begynnelsen av tjueåra til folk som nærmere seg de femti. Vi finner folk fra alle kanter av landet i klasserommet, og alle har samme drøm om en dag å kunne fungere som togekspeditører og styre trafikken fra en stasjon på den norske jernbanen.

Teori og praksis

Studentene på txp-opplæringen følger teoriundervisning på skolen i to uker, før kunnskapen prøves ut i praksis i to uker. Slik veksles det mellom teori og praksis gjennom hele opplæringsløpet. Teorien tar for seg temaer som regelverk, togframføring, skifting, arbeid i spor, beredskap, infrastruktur og mye mer. I tillegg til teoriundervisning i klasserommene foregår en del av opplæringen på skolens øvingsanlegg, i stillverkene, i simulatoren og ikke minst på skolens flotte modelljernbane, der alt er bygget opp korrekt med stillverk slik signalanleggene på jernbanen virker, og aspirantene kan gjennomføre trafikkstyring, bare i miniformat.

Praksisen foregår ute på en stasjon, hvor aspiranten har egen ansvarlig veileder som kan instruere og veilede i den praktiske gjennomføringen av jobben.

 

NETT_TXP1_ved_Dovregubben.jpg

Billedtekst: Txp – 2018-1 foran damplokomotivet Dovregubben. Til venstre ser vi Roar Stenersen fra jernbanemuseet som viste txp-studentene rundt på det imponerende anlegget museet har på Hamar.

Et blikk mot fortiden

Txp-aspirantene hadde bare så vidt truffet hverandre og fått en liten smak på hva det vil si å gå på skolen før de ble sendt til Norsk jernbanemuseum på Hamar. Her fikk de et interessant møte med jernbanehistorien, og fikk befart både tog og vogner av eldre årgang. De fikk også innblikk i hva det innebar å styre trafikken på stasjonene før fjernstyring kom på banen.

Både bilder og materiell engasjerte stort, og vekket til live mange historier fra jernbanens lange historiske linjer. Noen kjente igjen stasjonsområdet der de skal ut på jobb, og mange hadde historier å dele fra hjemstedet og slektens historie.

Et blikk mot fortiden er alltid bra, også for aspirerende togekspeditører på Norsk jernbaneskole. De sju månedene de tilbringer i opplæring vil gjøre dem godt skikket til trygg trafikkstyring på stasjonene.

 

NETT_Togekspeditrisene.jpg

Billedtekst: Fra jernbanemuseets arkiver. Ekspeditrisene dukket opp på små stasjoner og stoppesteder i 1896 på Ottabanen og Setesdalsbanen. Dette bildet er fra Mosby stasjon på Setesdalsbanen.

 

NETT_Manuell_transport_i_sporet.jpg

Billedtekst: Marius, Merete og Guro tester utstyret

 

NETT_Nysgjerrige_studenter.jpg

 

Billedtekst: Nysgjerrige txp-aspiranter Kristian, Roger og Rune-Alexander.

 

 

(Foto: Maria Dahl, Magnus Forsberg, Norsk jernbanemuseums arkiver)

Publisert: 05.11.2018 13:50 av Maria Dahl

Oppdatert: 2.08.2019 07:59 av Terje Eriksen
« Tilbake
Del denne siden på:

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier