Sveisen samling

Skinnesveis_forsiden.jpg
Norsk jernbaneskole hadde gleden av å samle Norges sveiseledere til en dagssamling i slutten av oktober. De fleste aktørene i sektoren var representert.

Jernbaneskolen har i lengere tid sett behov for en samlingsarena for sveiseledere som tar oppdrag innenfor jernbanesektoren. På samlingen i oktober møtte 31 representanter fra hele landet for å utveksle erfaringer, diskutere problemstillinger og styrke samarbeidet.

 

Rolleforståelse og ansvarsområder

Jernbaneskolen inviterte kravstiller i Teknisk avdeling Bane NOR, Frode Teigen, og to representanter fra sertifiseringsorganet Force Technology, Ludvig Jansen og Jan Sagmoen, til å innlede samtalene. Noen av temaene som ble avklart gjennom samlingen var rolleforståelse og avgrensning av ansvarsområder. Både inviterte innledere og skolen fikk spørsmål fra salen underveis, og gjennom diskusjonene ble mange problemstillinger avklart.

Jernbaneskolen viste frem eksempler på opplæringsløp for de som ønsker opplæring som skinnesveiser. Eksemplene viser at det er mange aktører involvert før en skinnesveiser er ferdig sertifisert og kan starte med jobben. Prosessen omfatter leder, sertifiseringsorgan, kravstiller i Bane NOR og Norsk jernbaneskole.

Den umiddelbare tilbakemelding på samlingen var positiv, og Norsk jernbaneskole kommer til å fortsette å invitere til denne type samling i årene som kommer.

 

Tekst: Odd Magne Olsen, fagsjef bane- og trafikksikkerhetsfag Norsk jernbaneskole
Foto: Steinar Jansen, faglærer bane- og trafikksikkerhetsfag Norsk jernbaneskole

Publisert: 15.11.2018 09:25 av Maria Dahl

Oppdatert: 15.11.2018 08:50 av Maria Dahl
« Tilbake
Del denne siden på:

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Kommunikasjonsrådgiver

Maria Dahl

Norsk jernbaneskole på sosiale medier