Om andre kurs

News_modelljernbane.jpg

 

Norsk jernbaneskole tilbyr opplæring som ikke er direkte underlagt ett av fagområdene i skolens øvrige kursportefølje. Tilbudet kan variere etter behov. Skolens kurstilbud består på nåværende tidspunkt av:

Innføring i jernbaneteknikk

Kurset er et tilbud til alle som søker kunnskap om og forståelse for kompleksiteten i jernbanedrift. Kurset gir en innføring i jernbaneterminologi, samt ulike fagområder som er nødvendige for utvikling, drift, og vedlikehold av jernbanen. Det kreves ingen forkunnskaper for å melde seg på kurset. For ytterligere informasjon og påmelding, klikk her.

Veileder- og instruktørkurs

Kurset er et tilbud til personer som har veileder-/instruktøransvar overfor banemontør-, energimontør-, signalmontørlærlinger, eller andre fagområder. Kursets hovedmål er å bli en bedre veileder og/eller instruktør. Det forutsettes at søkere har god fagkompetanse og oppgaver knyttet til instruksjon og veiledning i egen virksomhet. Arbeidsmetoder som benyttes på kurset er:

  • Presentasjon og dialog
  • Praktiske undervisnings- og veilederoppgaver
  • Gruppearbeid

Vi setter opp kurs på oppfordring, ta kontakt med rådgiver i pedagogikk Maria Dahl maria.dahl@jernbanedirektoratet.no tlf 926 67 275. For påmelding, klikk her.

Signalfag for ingeniører

Denne opplæringen er rettet mot sivilingeniører som skal begynne å arbeide med signalfag i jernbanesektoren. Kurset er å anse som grunnopplæring for alle typekurs innen signal. Kurset omhandler blant annet oppbyggingen av signalanlegg, jernbanens trafikkregler, historisk utvikling og prinsipper for ulike typer anlegg. Ta kontakt med Norsk jernbaneskole, post@jernbaneskolen.no for ytterligere informasjon.

Nordisk elektroteknisk ingeniørutdanning (NEIU)

Formålet med opplæringen er å gi nordiske jernbaneingeniører, først og fremst de som arbeider innenfor de elektrotekniske fagfelter, en bred innsikt innen anvendelse av elektroteknikk ved jernbanen. Videre er det lagt vekt på at deltakerne skal få kontakt med kollegaer som jobber med tilsvarende oppgaver i andre forvaltninger innenfor fagområdene signalfag, kontaktledning (KL) og banefag. Land som er representert: Finland, Danmark, Sverige og Norge. Kurset gjennomføres årlig og går over fire uker. Hvert medlemsland avvikler hver sin uke. Ta kontakt med Norsk jernbaneskole, post@jernbaneskolen.no for ytterligere informasjon.

 

Mange kurs settes opp på forespørsel. Kontakt oss ved behov.

 

Velkommen til Norsk jernbaneskole!

Del denne siden på:
Kontaktinformasjon
Mer informasjon om innføring i
jernbaneteknikk:
Rolf Andersen

Koordinator

Send mail

Mobil: 900 29 055

 

Mer informasjon om veileder- 
og instruktørkurs:
Maria Dahl
Koordinator
Send mail 
mobil: 926 67 275
Nyheter fra andre kurs
Ingen treff

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Kommunikasjonsrådgiver

Maria Dahl

Norsk jernbaneskole på sosiale medier