Forkurs grunnleggende teori sveising av spor

Kutt_forside.jpg 

  

 

 

Kort om kurset

1 dag teoretisk opplæring + e-læringskurs HMS gass

 

Målgruppe for kurset

 • Fagarbeidere med eller uten fagbrev som skal delta i grunnkurs for skinnesveising
 • Kandidatene må kunne dokumentere en sesong med praksis fra aktivt arbeid i sveiselag med sliping og kapping av skinner.

Mål for kurset

Hovedmål

 • Kurset skal gi deltakerne grunnleggende teoretiske kunnskaper om materialkvaliteter i skinner og krefter i helsveist spor
 • Kurset skal gi deltakerne grunnleggende kunnskap i sikker behandling, transport og lagring av gasser og gassutstyr

Delmål

 • Forstå hvordan sveising og varmebehandling påvirker egenskaper i ulike skinnekvaliteter
 • Kjenne til prinsipper og metoder for aluminiotermisk sveising og påleggsveising
 • Få god kjennskap til hva som påvirker langsgående krefter i skinner, og hva som påvirker sporets sidestabilitet
 • Kjenne til og kunne anvende Bane Nors tekniske regelverk i forbindelse med sveising i spor
 • Kjenne til Bane Nors tekniske regelverk i forbindelse med nøytralisering av helsveist spor
 • Kjenne til metode for sprekksøking med penetrerende væske

 

Hvor arrangeres kurset

 • Kurset holdes enten ved Norsk jernbaneskole på Grorud/Jernkroken i Oslo eller på Hauerseter øvingsområde

Pris

Pris 2020 kr. 8 549,-

 Annet

Reise til og fra kursstedet samt eventuell overnatting i forbindelse med kurset, bestilles og betales av den enkelte deltaker/avdeling/firma.

 

Lenke til læreplan Forkurs grunnleggende teori sveising av spor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursstart
Kursnavn
Kurssted
Frist for påmelding
Ledige plasser
Pris
Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

Tone Egge

Koordinator Banefag

Send mail

mobil: 97184216

 

Odd-Magne Olsen

Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag

Send mail

mobil: 916 57 676

Nyheter fra Banefag
Ingen treff

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier