Nøytralisering av spor

Kursstart 20.04.2020 09:00
Kursslutt 21.04.2020 15:00
Kurslengde 2 dager
Sted Hauerseter, Norsk jernbaneskole - øvingsområde
Kurssted Klasserom 1
Pris NOK 7688
Påmeldingsfrist 06.04.2020
Avmeldingsfrist 06.04.2020

[Aktiviteten er innstilt.]

Målgruppe

  • Banemontør/-reparatør som skal ha sertifisering for nøytralisering av helsveist spor
  • Banemontører/-reparatører som er skinnesveisere som skal ha sertifisering for nøytralisering av helsveist spor
  • Andre med baneteknisk bakgrunn
  • Alle kan delta på kurset, men det kreves fagbrev som banemontør for å bli sertifisert for nøytralisering

Forutsatte forkunnskaper

For å få utstedt sertifikat for "Nøytralisering av helsveist spor" skal deltaker ha dokumentert praksis for 20 sluttsveiser under oppsyn av godkjent sveiser, samt inneha fagbrev som banemontør-/reparatør. Dokumentasjonen sendes inn til Force Technology av sveiseleder/sveisekoordinator. Sluttsveisene kan gjennomføres i etterkant av kurset.
Bane Nor utsteder sveisebevis på bakgrunn av sertifikat utstedt av 3. part sertifiseringsorgan.

Det er mulig å følge kurset uten å ha fagbrev som banemontør, men sertifikat for "Nøytralisering av helsveist spor" utstedes kun til de som kan dokumentere utdanning som banemontør.

Lenke til skjema "Søknad om sertifisering, nøytralisering av jernbanespor".

Kort beskrivelse av kurset

2 dager teoretisk og praktisk kurs inkludert eksamen.
Etter endt kurs skal deltaker kunne utføre nøytralisering av helsveist spor.

  • Kunne kontrollere at sporet tilfredsstiller banetekniske krav til helsveist spor
  • Utføre nødvendig spenningsfrigjøring av skinner
  • Beregne nødvendig forlengelse av skinner
  • Forlenge og kontrollere forlengesle av skinner med strekkapparat og varmevogn
  • Kontrollere sporets beliggenhet i forhold til løfteskjema og VUL

Kjørebeskrivelse til Hauerseter øvingsområde.

 

Kravstiller

Bane NOR Infrastrukturdirektør

Link til læreplan gitt av kravstiller

Lenke til læreplan

Betingelser ved ikke bestått

På teorieksamen kreves minimum 70 % riktige svar for å få resultatet "Bestått".
Ny prøve kan tidligst gjennomføres 14 dager etter gjennomført eksamen med resultatet "Ikke bestått".

 

Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

Tone Egge

Koordinator Banefag

Send mail

mobil: 97184216

 

Odd-Magne Olsen

Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag

Send mail

mobil: 916 57 676

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier