Forkurs grunnleggende teori sveising av spor

Kursstart 05.03.2020 08:30
Kursslutt 05.03.2020 16:00
Kurslengde 1 dager
Sted Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
Kurssted Drammensbanen
Pris NOK 8549
Påmeldingsfrist 25.02.2020
Avmeldingsfrist 25.02.2020

[Aktiviteten er avsluttet.]

Målgruppe

  • Fagarbeidere med eller uten fagbrev som skal delta i grunnkurs for skinnesveising
  • Kandidatene må kunne dokumentere en sesong med praksis fra aktivt arbeid i sveiselag med sliping og kapping av skinner før grunnkurset.

Forutsatte forkunnskaper

1 års praksis fra arbeid med jernbanens overbygning

Kort beskrivelse av kurset

1 dag teoretisk opplæring + e-læringskurs HMS gass

 

Hovedmål

  • Kurset skal gi deltakerne grunnleggende teoretiske kunnskaper om materialkvaliteter i skinner og krefter i helsveist spor
  • Kurset skal gi deltakerne grunnleggende kunnskap i sikker behandling, transport og lagring av gasser og gassutstyr

Delmål

  • Forstå hvordan sveising og varmebehandling påvirker egenskaper i ulike skinnekvaliteter
  • Kjenne til prinsipper og metoder for aluminiotermisk sveising og påleggsveising
  • Få god kjennskap til hva som påvirker langsgående krefter i skinner, og hva som påvirker sporets sidestabilitet
  • Kjenne til og kunne anvende Bane Nors tekniske regelverk i forbindelse med sveising i spor
  • Kjenne til Bane Nors tekniske regelverk i forbindelse med nøytralisering av helsveist spor
  • Kjenne til metode for sprekksøking med penetrerende væske

Kravstiller

Bane NOR Infrastrukturdirektør

Betingelser ved ikke bestått

.

Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

Tone Egge

Koordinator Banefag

Send mail

mobil: 97184216

 

Odd-Magne Olsen

Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag

Send mail

mobil: 916 57 676

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier