Repetisjonskurs banemontør

Kursstart 10.11.2020 08:30
Kursslutt 12.11.2020 15:30
Kurslengde 3 dager
Sted Værnes - Hell
Kurssted Scandic Hotell Hell
Pris NOK 10502
Påmeldingsfrist 27.10.2020
Avmeldingsfrist 27.10.2020

Til påmelding (Ingen ledige plasser, du blir satt på venteliste.)

Målgruppe

Banemontører/banereparatører som trenger regodkjenning

Forutsatte forkunnskaper

Det må dokumenteres kompetanse som banemontør / banereparatør i form av fagbrev før eksamen kan avlegges. 

Kort beskrivelse av kurset

3 dagers repetisjonskurs inklusive eksamen.

Med bestått eksamen opprettholdes "Godkjenner av spor etter arbeid".

Teoretisk repetisjonskurs for banemontører/-reparatører med gjennomgang av følgende emner:

 • HMS
 • Sporets underbygning
 • Sporets trasé
 • Sporets overbygning
 • Sporveksler
 • Helsveist spor
 • Dokumentasjon
 • Anlegg langs sporet

 

Etter endt kurs skal kandidatene kunne bedømme sporets tilstand og kvalitet ut i fra gjeldende regler 

og krav, samt avgjøre om trafikk kan settes på sporet og med hvilken hastighet.

 

Kandidaten skal kunne kontrollere sporets geometri og komponenter ved hjelp av riktige måleinstrumenter, 

samt rette feil.

Vær oppmerksom på at det blir foretatt ID-sjekk før eksamen. Sørg for å ha med gyldig ID-bevis.

Hvis gyldig ID-bevis ikke kan framlegges, tillates ikke kandidaten å gjennomføre eksamen.

  

Reise til og fra kursstedet samt eventuell overnatting i forbindelse med kurset, bestilles og betales av den enkelte deltaker/avdeling/firma.

Kravstiller

Bane NOR Infrastrukturdirektør

Link til læreplan gitt av kravstiller

Lenke til læreplan for kurset Repetisjonskurs banemontør

Betingelser ved ikke bestått

 • Avsluttende teoretisk eksamen. Varighet 2 timer, 20 spørsmål (flervalgsoppgaver)
 • Krav til bestått: 80 % korrekt besvarelse
 • Ved ikke bestått resultat på eksamen kan deltaker ikke sette trafikk på spor. Deltaker mister rolle «Godkjenner av spor».
 • Ny eksamen kan tidligst gjennomføres etter 14 dager.
 • Ved ikke bestått 2. gangs eksamen, må nytt Repetisjonskurs banemontør gjennomføres
 • Tillatte hjelpemidler: Alle trykte læremidler, kalkulator og Teknisk regelverk (ikke via nett)
 • Etter bestått teoretisk eksamen utstedes kursbevis fra Norsk jernbaneskole
Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

Tone Egge

Koordinator Banefag

Send mail

mobil: 97184216

 

Odd-Magne Olsen

Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag

Send mail

mobil: 916 57 676

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier