Repetisjonskurs banemontør

Hjul_og_skinne.jpg 

  

 

Målgruppe

 

Kort om kurset

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forutsatte forkunnskaper 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnskapsmål 

 


Ferdighetsmål

 

Banemontører / banereparatører som trenger resertifisering
 

 

3 dagers repetisjonskurs inklusive eksamen. Med bestått eksamen opprettholdes "Godkjenner av spor etter arbeid".

 

Kurset tar for seg følgende temaer:

  • HMS
  • Sporets underbygning
  • Sporets trasé
  • Sporets overbygning
  • Sporveksler
  • Helsveist spor
  • Dokumentasjon
  • Anelgg langs sporet

 

 

Det må dokumenteres kompetanse som banemontør / banereparatør i form av fagbrev.

 

Forkunnskaper i form av fagbrev som banemontør/-reparatør skal dokumenteres før eksamen kan avlegges. Det gjøres ikke unntak fra kravet til forkunnskaper. Dokumentasjon lastes opp under påmeldingsprosessen.

 

 

Skal kunne bedømme sporets tilstand og kvalitet ut i fra gjeldende regler og krav, samt avgjøre om trafikk kan settes på sporet og med hvilken hastighet

 

 

Skal kunne kontrollere sporets geometri og komponenter ved hjelp av riktige måleinstrumenter, samt rette feil.

Hvor arrangeres kursene

De fleste kursene blir satt opp på Norsk jernbaneskole i Oslo og eventuelt på ulike steder i landet i henhold til behovskartlegging.

 

Du kan imidlertid bestille eget kurs i ditt nærområde dersom du har minimum 10 deltakere. For slike kurs fakturerer vi minimum 10 deltakere. Er det fler enn 10, betaler alle stykkpris.
Maksimalt antall deltakere på kursene er 20, i hht. læreplan. Dersom det er ledige plasser når dine deltakere er registrert på kurset, kan vi publisere kurset på våre nettsider og tilby disse plassene til andre interesserte. 

 

Annet    

Kurspris i 2020 kr. 10 027,-

 

Reise til og fra kursstedet samt eventuell overnatting i forbindelse med kurset, bestilles og betales av den enkelte deltaker/avdeling/firma.

 

 

Vær oppmerksom på at det blir foretatt ID-sjekk før eksamen. Sørg for å ha med gyldig ID-bevis.

Hvis gyldig ID-bevis ikke kan framlegges, tillates ikke kandidaten å gjennomføre eksamen.

 

 

Lenke til læreplan Repetisjonskurs banemontør

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursstart
Kursnavn
Kurssted
Frist for påmelding
Ledige plasser
Pris
Oktober
2020
27.10.2020 8:30
Repetisjonskurs banemontør
Hauerseter, Norsk jernbaneskole - øvingsområde
13.10.2020
0
kr 10 502,-
November
2020
10.11.2020 8:30
Repetisjonskurs banemontør
Værnes - Hell
27.10.2020
0
kr 10 502,-
10.11.2020 8:30
Repetisjonskurs banemontør
Oslo, NJ - Jernkroken
27.10.2020
0
kr 10 502,-
17.11.2020 8:30
Repetisjonskurs banemontør
Oslo, NJ - Jernkroken
03.11.2020
0
kr 10 502,-
Desember
2020
08.12.2020 8:30
Repetisjonskurs banemontør
Oslo, NJ - Jernkroken
24.11.2020
0
kr 10 502,-
Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

Tone Egge

Koordinator Banefag

Send mail

mobil: 97184216

 

Odd-Magne Olsen

Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag

Send mail

mobil: 916 57 676

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier