Resertifisering påleggsveising

sveising_forside.jpg 

  

Kort om kurset

 

 

 

Avvikling av kursene

Teoretisk og praktisk opplæring og oppdatering i reparasjons-/påleggsveising. Antall kursdager beregnes ut ifra antall kursdeltakere. 

 

For dette kurset kan du melde interesse for gjennomføring av kurs i ditt nærområde. Til slike kurs vil vår instruktør/eksaminator komme til dere for å holde kurset lokalt. For å få til dette trenger vi informasjon fra deg om følgende: 

 

 • Sted
 • Ønsket tid, gjerne et par alternativer
 • Antall deltakere
 • Tilgjengelig plass for undervisning – under tak, telt, inneområde

Åpne DENNE lenken for mer utfyllende informasjon om hva som MÅ være på plass før vi kan sende vår instruktør/eksameinator.

 

 

Dere må selv skaffe sveiseutstyr og forbruksmateriell.

 

Når vi får denne informasjonen fra dere vil vi kunne ta stilling til om vi har tilgjengelig instruktør for ønsket tidspunkt.

 

Ved interesse, ta kontakt med Norsk jernbaneskole på epost: post@jernbaneskolen.no

Målgruppe for kurset

 

 

Obligatoriske forkunnskaper

Tidligere sertifisert påleggsveiser som skal ha ny sertifisering i elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) på skinner/sporveksler 

 • Bestått Grunnkurs påleggsveising, både med elektrode og rørtråd. (reparasjonssveising)
 • Tidligere sertifisert påleggsveiser

Mål for kurset

 

 

 

Kursets innhold

Etter endt kurs skal deltaker kunne utføre påleggsveising av skinner med dekket elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) 

 

 

 • Velge riktig arbeidsmetode og utstyr for påleggsveising av skinner
 • Følge bestemmelser i Bane Nors tekniske regelverk for påleggsveising
 • Gjøre rede for hvilke vurderingskriterier som gjelder for de forskjellige skadetyper ved bruk av Feilkatalog for skinnekryss
 • Gjøre rede for hvilke temperaturgrenser som gjelder ved påleggsveising
 • Bruke riktig verneutstyr i forbindelse med sveisearbeidet
 • Slipe og kontrollere ferdig sveis
 • Utføre geometrikontroll og sprekksøking


Lenke til læreplan Repetisjonskurs påleggsveising

 

Eksamen/sertifisering

Det er både teoretisk og praktisk eksamen til kurset. 

Kandidatene vil prøves i både sveising med rørtråd og elektrode (111/114).

Ingen hjelpemidler er tillatt på teorieksamen.
Eksamenstid er 60 minutter.

Pris

Det er ikke fast pris på dette kurset. Vi fastsetter pris basert på reell kostnad for instruktør, antall deltakere og kurssted. Prisen vil også inneholde godkjenningsprøve, testing og sertifisering med sertifikatutstedelse.

Vi anbefaler at dere samler flere på hvert kurs (inntil 6 personer), da de faste kostnadene vil fordeles på kursdeltakerne.

 

Frakt av skinneemner til knekkeprøver og kvalitetskontroll (Sarpsborg) bestilles og betales av kunden.
Pris på frakt av skinneemner til vår samarbeidspartner i Sarpsborg vil bli beregnet og fakturert direkte til dere av transportør og er avhengig av avstand fra kurssted til Sarpsborg.

Under sertifiseringen vil eksaminator fra Force Technology dele ut merkelapper for å merke skinneemnene som skal sendes. Dette for å gjøre behandlingen enklere og raskere.

 Annet

Kursbevis utstedes av Norsk jernbaneskole etter gjennomført kurs.

 

For å få fornyet sertifikat som påleggsveiser må deltaker ha dokumentert praksis for 10 sveiser. Sertifikat utstedes av 3. part sertifiseringsorgan. Bane NORs teknologistab utsteder sveisebevis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursstart
Kursnavn
Kurssted
Frist for påmelding
Ledige plasser
Pris
Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

Tone Egge

Koordinator Banefag

Send mail

mobil: 97184216

 

Odd-Magne Olsen

Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag

Send mail

mobil: 916 57 676

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier