Kan kurs innen regelverk være spennende?

Spennende kurs!

Tenk deg en hverdag uten elektrisitet! Da hadde store deler av samfunnet gått i stå, og det temmelig raskt. Men, vi skal ikke så veldig langt tilbake i historien før hverdagen bestod i levende lys og oppvarming med kull, koks og ved. I Norge ble det første elektriske lyset tent i 1877, på Lisleby Brug ved Fredrikstad. Det første elektrisitetsverket, Laugstol Brug i Skien, kom i drift i 1885. Hammerfest var først ute med elektrisk gatelys i 1891. Så sent som 1900 var det kun 10 % av husholdningene som hadde installert elektrisk lys.

Etter hvert som elektrisiteten gjorde sitt inntog, ble mennesker og eiendom påført skader. Elektrisitet var jo en helt ny teknologi, og kunnskapen om farer ved bruk var naturlig nok mangelfull i alle deler av samfunnet. De daværende assuranseselskapene utarbeidet derfor forskrifter for elektriske anlegg i 1882 – de hadde jo en viss interesse av å få ned utbetalingene. Allerede i 1892 utarbeidet myndighetene offentlige forskrifter for elektriske anlegg – Norge var faktisk det første land i verden som fikk slike forskrifter.

Illustrasjonsbilde_-_graf.jpg

Figur 1: Norsk energiproduksjon. Den blå linjen viser vannkraftproduksjon - litt forenklet kan kurven også leses som forbruk i samme periode. (Vind- og varmekraftproduksjon utgjør en marginal del av energiproduksjonen.)

 

I 1915 ble det første kullet med elektromontører uteksaminert fra de tekniske skolene i Kristiania, Bergen og Trondheim. Det går en rød tråd fra dette året fram til i dag - og det er kunnskap og kompetanse. Det er en slik tradisjon Norsk jernbaneskoles kurstilbud innen lavspennings elektrofag er en del av.

I dag er regelverket blitt forholdsvis omfattende og komplekst. Det er ikke lenger norske krav som er enerådende, gjennom EØS avtalen er europeiske normer en del av hverdagen, sammen med internasjonale krav til elektrisk anlegg og -utstyr. Forskrifter for prosjektering og utførelse av elektriske anlegg er i dag gitt i forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg. Selve forskriften er en heller beskjeden trykksak, den henviser til normer for hvordan forskriftens sikkerhetskrav kan innfris. Normer for lavspenningsanlegg er i hovedsak NEK 400 Elektriske lavspenninsginstallasjoner, og enkelte deler av NEK 900 Elektriske jernbaneinstallasjoner.

Norsk jernbaneskoles kurs i NEK 400 gir deg det faglige påfyllet som er nødvendig for å henge med i svingene i et krevende yrke. Kurset inneholder forskriftens krav sett i sammenheng med kravene i NEK 400 og NEK 900. Kurset omhandler også krav som stilles i de ulike deler av teknisk regelverk og andre jernbanespesifikke kravdokumenter – slik at det blir enklere å forstå sammenhengen mellom forskrift, norm og jernbanetekniske krav.

Så til spørsmålet; kan kurs innen regelverk være spennende? Svaret er JA.

Dette bekreftes av kursdeltakere som gjennomførte NEK 400 kurset i perioden 10-12 april med Anders Back som instruktør. Tilbakemeldingene som kom i etterkant av kurset viser at Norsk jernbaneskole tilbyr spennende og lettfattelig opplæring i teknisk regelverk:

  • ·         ‘Meget bra kurs, spesielt med kobling mot teknisk regelverk’
  • ·         ‘Beste NEK kurset ingeniøren hadde vært på. Kurs med gode illustrasjoner som var lettfattelige/gode samt kobling mot teknisk regelverk’
  • ·         ‘Meget matnyttig kurs som var lettfattelig å forstå’
  • ·         ‘Kobling mot teknisk regelverk i NEK kurset var en positiv opplevelse’

 

Har dere behov for kurs i NEK 400? Ta gjerne kontakt med Maria-Odeta Cojocaru eller Marianne Hurum. Velkommen på kurs i regi av Norsk jernbaneskole!

 

Tekst: Anders Back

 

Publisert: 03.05.2018 14:55 av Maria Dahl

Oppdatert: 3.05.2018 14:07 av Maria Dahl
« Tilbake
Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

Tone Egge

Koordinator Banefag

Send mail

mobil: 97184216

 

Odd-Magne Olsen

Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag

Send mail

mobil: 916 57 676

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier