Tverrfaglig beredskapskurs linjen for KL

Hjul_og_skinne.jpg 

  

 

Målgruppe


Kort om kurset

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Forutsatte forkunnskaper 

 

 

 

   

 

  

 

 

Kompetansemål

 

 

 

  

 

Eksamen

 

 

 

Kurs for ansatte i Bane NOR.
Kontaktledningsmontører og energimontører i Bane NORs tverrfaglige beredskapsvakt.

 

 

4 dagers grunnkurs inklusive eksamen.  
Kurset settes opp på bestilling dersom du har minimum 7 deltakere. Ta kontakt med koordinator for bestilling av kurs.

 

Kurset er en del av opplæringen av de som går i tverrfaglig beredskapsvakt i Bane NOR. Kurset går over 4 dager inkludert en avsluttende eksamen. 

Deltakerne skal ha fått følgende kompetanse etter ferdig kurs:

Kunnskap om:

 

 • Over/underbygningens oppbygging
 • Vannet som skadefaktor
 • Anlegg i værutsatte områder
 • Snø og isrydding
 • Kontroll og midlertidige tiltak på drenering
 • Is i tunneler og skjæringer
 • Minste tverrsnitt
 • Bruk av verktøy som benyttes til feilretting i baneanleggene
 • HMS

 

 Kjennskap til:

 

 • Årsaker til og utbedring av skinnebrudd og solslyng
 • Helsveist spor
 • Måling av pilhøyder
 • Vindskjevheter i sporet, samt tiltak i forbindelse med midlertidig utbedring
 • Midlertidig utbedring av sporvidde
 • Akutte feil som kan oppstå i sporveksler
 • Plattformer og planoverganger
 • Bruenes over/underbygning, samt spor på bruer

 

  

 

Kandidaten skal ha fagbrev som kontaktledningsmontør eller energimontør.

Kopi av fagbrev lastes opp i påmeldingsprosessen.

Kandidaten bør ha typegodkjenning som fører på aktuelle arbeidsmaskiner. 

 

 

   

Kursdeltaker skal etter endt opplæring ha tilstrekeklig kunnskap om jernbaneanleggets over - og underbygging for å kunne være med som ufaglært arbeidskraft sammen med fagutdannet person, samt ivareta sin personlige sikkerhet. Jfr. AML § 3.2

 

 

Det er skriftlig eksamen til kurset. Eksamen er bestått ved 75% riktig besvarelse. Ved ikke bestått eksamen må kandidaten ta nytt kurs og ny eksamen.

Hvor arrangeres kursene

Kursene gjennomføres på Hauerseter øvingsområde.

 

Kjørebeskrivelse til Hauerseter finner du HER.

 

 

Annet    

Reise til og fra kursstedet samt eventuell overnatting i forbindelse med kurset, bestilles og betales av den enkelte deltaker/avdeling.

 

Lenke til læreplan for kurset finner du HER.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursstart
Kursnavn
Kurssted
Frist for påmelding
Ledige plasser
Pris
Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

Tone Egge

Koordinator Banefag

Send mail

mobil: 97184216

 

Odd-Magne Olsen

Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag

Send mail

mobil: 916 57 676

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier