Elektrofagdagen, ny tradisjon for jernbanens elektrofagmiljø

Forside_Elektrodag.jpg
Det er ingen tvil om at elektrofagdag-konseptet har kommet for å bli

I mars 2017 kom Norsk jernbaneskoles faglærer Anders Back med en god idé: ‘La oss arrangere en spennende kostnadsfri fagdag rettet mot alle som jobber med eller er interessert i å vite mer om jernbanens elektriske anlegg’. Den 16. november 2017 arrangerte Norsk jernbaneskole sin første Elektrofagdag.  

Interessen var stor og arrangementets deltakere var godt fornøyde med dagens innhold og læringsutbytte. Elektrofagdagen har blitt en tradisjon som Norsk jernbaneskole ønsker å opprettholde i fremtiden.

Årets Elektrofagdag ble avholdt den 15. november i Bane Nors lokaler på Stortorvet 7 i Oslo. Det var godt oppmøte av folk fra hele landet som arbeider innen elektro og som er interessert i å bli bedre kjent med det elektrotekniske miljøet i Bane NOR.

Programmet for dagen var variert og belyste elsikkerhetstematikken fra ulike vinkler, med fokus på teknisk regelverk, sikkerhet, vedlikehold og opplæring.

Program.jpg

Elektrofagdagen handler om kunnskaps- og erfaringsoverføring, nettverksbygging og utveksling av ideer. Årets foredragsholdere og publikum viste stort engasjement og interesse og bidro til en vellykket og lærerik fagdag.

 

Laila.jpg

Laila Sveen Kristoffersen (avdelingsleder jernbanefag-Norsk jernbaneskole) forteller om Norsk jernbaneskoles mandat og informerer om den organisatoriske omorganiseringen som trer i kraft den 1. januar 2019


Anders_elektro.jpg

Anders Back (faglærer og fagansvarlig Norsk jernbaneskole) fanger oppmerksomheten til publikum mens han videreformidler kunnskap om normer og teknisk regelverk på en engasjerende måte.

 

Oyvind.jpg
Øyvind Stensby (Fagekspert elkraft - Bane NOR) går i dybden med sin presentasjon om viktigheten og betydningen av Bane NORs tekniske regelverk når det gjelder prosjektering, bygging, kontroll og vedlikehold


Pause.jpg
Pausene ble benyttet til faglige samtaler, nettverksbygging, og erfaringsoverføring


Tore_Telstad.jpg
Tore Telstad (Driftsleder/driftsansvarlig - Bane NOR) forteller om organisatoriske endringer i forbindelse med driftslederfunskjonen og setter fokus på teknisk regelverk, sikkerhet og risikovurdering


Johan_Seljas.jpg

Johan Seljås (Fagansvarlig elksraft – Bane NOR) gir publikum en innføring i Inter-citys verden og forteller om elektrostrategi i forbindelse med utbyggingsprosjektet

 

Freddy.jpg

Freddy Wingeng (Faggruppeleder Hoved- og Gardermobanen - Bane NOR) avslutter den innholdsrike dagen ved å gjøre publikum oppmerksom på omfanget av Norges 22 kW jernbaneanlegg

 

I etterkant av arrangementet ble deltakerne bedt om å svare på en evaluering. Resultatet ble en score på 4,3 i total fornøydhet (på en skala fra 1 til 5), noe som bekrefter at Elektrofagdagen har vært igjen en suksess.

Norsk jernbaneskole takker alle som bidro til å gjennomføre seminaret, og det er med stor glede vi kan annonsere at Elektrofagdagen er kommet for å bli. Vi gleder oss til å gi dere mange spennende og lærerike Elektrofagdager i fremtiden!

 

Tekst og bilder: Maria-Odeta Cojocaru

Publisert: 28.11.2018 13:20 av Maria-Odeta Cojocaru

Oppdatert: 28.11.2018 12:57 av Maria-Odeta Cojocaru
« Tilbake
Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

 

Marianne S. Hurum
Koordinator høyspenning 
og elsikkerhetsfag
Send epost
mobil: 474 75 717


 

Per S. Nygaard
Fagsjef høyspenning 
og elsikkerhetsfag
Send epost
mobil: 916 57 626 

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Anne-Britt Janshaug

Norsk jernbaneskole på sosiale medier