Leder for elsikkerhet ved bruk av forbikoblingsledning ved arbeider i spor

Kursstart 11.12.2018 09:00
Kursslutt 11.12.2018 15:00
Kurslengde 1 dager
Sted Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
Pris NOK 3500
Påmeldingsfrist 27.11.2018
Avmeldingsfrist 27.11.2018

Målgruppe

Banemontører/ banereperatører og skinnesveisere som arbeider med planlagte arbeider i returkretsen

Forutsatte forkunnskaper

Inneha godkjenning som banemontør, banereparatør eller skinnesveiser og godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder

Kort beskrivelse av kurset

Banemontører/ banereperatører og skinnesveisere som arbeider med planlagte arbeider i returkretsen

Kravstiller

Bane NOR Infrastrukturdirektør

Betingelser ved ikke bestått

Ved ikke bestått på eksamen, må kandidaten gjennomføre nytt kurs og ny eksamen

Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

 

Marianne S. Hurum
Koordinator høyspenning 
og elsikkerhetsfag
Send epost
mobil: 474 75 717


 

Per S. Nygaard
Fagsjef høyspenning 
og elsikkerhetsfag
Send epost
mobil: 916 57 626 

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Kommunikasjonsrådgiver

Maria Dahl

Norsk jernbaneskole på sosiale medier