Leder for elsikkerhet ved bruk av løfteredskap

Kursstart 13.12.2018 09:00
Kursslutt 13.12.2018 15:00
Kurslengde 1 dager
Sted Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
Pris NOK 4300
Påmeldingsfrist 29.11.2018
Avmeldingsfrist 29.11.2018

Målgruppe

  • Maskinførere på hjulgående og skinnevei maskiner med løfte- og graveutstyr
  • Førere av tårnkran/mobilkran som skal arbeide i nærheten av Jernbaneverkets høyspenningsanlegg

Forutsatte forkunnskaper

Bane NORs kurs i Sikkert arbeid i og ved spor for entreprenører (kun første gang), og godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder

Kort beskrivelse av kurset

Kurset skal sørge for at kandidatene har et utgangspunkt for å arbeide som leder for elsikkerhet ved bruk av løfteredskap

Kravstiller

Bane NOR Infrastrukturdirektør

Link til læreplan gitt av kravstiller

https://trv.jbv.no/jk/doku.php?id=laereplaner_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_ved_bruk_av_loefteredskap

Betingelser ved ikke bestått

Ved ikke bestått på eksamen, må kandidaten gjennomføre nytt kurs og ny eksamen

Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

 

Marianne S. Hurum
Koordinator høyspenning 
og elsikkerhetsfag
Send epost
mobil: 474 75 717


 

Per S. Nygaard
Fagsjef høyspenning 
og elsikkerhetsfag
Send epost
mobil: 916 57 626 

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier