Kabelskjøtekurs

LS.JPG 

  

Kort om kurset

Kurset er obligatorisk for alle som skal utføre skjøting av signalkabler i JBVs infrastruktur. Kurset inngår i sentral signalmontøropplæring (lærlingekurset). Det er ikke behov for repetisjons av kompetansen, så fremt ikke den som skal utføre arbeidet ikke har arbeidsavbrudd ut over 5 år. 

Målgruppe for kurset

  • Signalmontører 
  • Ansatte som skal utføre skjøting av signalkabler

Områder i landet som omfattes av anleggestypen

  • Hele landet

Hvor arrangeres kursene

  • Norsk jernbaneskole, Oslo

Annet    

 
   

 

 

 

Kursstart
Kursnavn
Kurssted
Påmeldingsfrist
Ledige plasser
Pris
Mars
2020
02.03.2020 8:30
Veisikringsanlegg BUES 2000 - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
17.02.2020
0
kr 20 000,-
02.03.2020 8:30
ATC - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
17.02.2020
2
kr 25 000,-
02.03.2020 9:00
Nøytralisering av spor
Hauerseter, Norsk jernbaneskole - øvingsområde
17.02.2020
7
kr 7 688,-
04.03.2020 8:30
FSE HL og førstehjelp
Ski
25.02.2020
0
kr 2 600,-
04.03.2020 8:30
Innføring i jernbaneteknikk
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
21.02.2020
1
kr 9 975,-
04.03.2020 9:00
Repetisjon-/metodekurs aluminiotermisk sveisemetode
Hauerseter, Norsk jernbaneskole - øvingsområde
19.02.2020
2
kr 11 700,-
04.03.2020 9:00
Operatør Skinne-/veimaskin
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
19.02.2020
0
kr 3 080,-
05.03.2020 8:30
FSE HL og førstehjelp
Oslo
29.01.2020
0
kr 2 600,-
05.03.2020 8:30
Forkurs grunnleggende teori sveising av spor
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
25.02.2020
11
kr 8 549,-
09.03.2020 8:30
Veisikringsanlegg BUES 2000 - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
24.02.2020
0
kr 20 000,-
09.03.2020 8:30
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
24.02.2020
0
kr 14 000,-
11.03.2020 9:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor - Grunnkurs
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
27.02.2020
9
kr 3 080,-
16.03.2020 8:30
Veisikringsanlegg BUES 2000 - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
02.03.2020
0
kr 20 000,-
16.03.2020 9:00
Nøytralisering av spor
Hauerseter, Norsk jernbaneskole - øvingsområde
02.03.2020
3
kr 7 688,-
16.03.2020 9:00
Operatør Skinne-/veimaskin
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
10.03.2020
9
kr 3 080,-
16.03.2020 8:30
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
02.03.2020
0
kr 14 000,-
16.03.2020 0:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor - repetisjonskurs
E-læring
15.03.2020
49
kr 1 500,-
16.03.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
02.03.2020
2
kr 0,-
17.03.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
03.03.2020
3
kr 0,-
17.03.2020 8:30
Sluttkontrollørkurs modul 5 - System NSI-63 inkl. NSB 78 og 84
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
03.03.2020
0
kr 192 270,-
18.03.2020 8:30
FSE HL og førstehjelp
Bryne
11.03.2020
4
kr 2 600,-
18.03.2020 9:00
Repetisjon-/metodekurs aluminiotermisk sveisemetode
Hauerseter, Norsk jernbaneskole - øvingsområde
04.03.2020
7
kr 11 700,-
18.03.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
04.03.2020
5
kr 0,-
18.03.2020 8:30
FSE LFS 2431 og førstehjelp
Bryne
11.03.2020
11
kr 2 060,-
18.03.2020 9:00
Jording i jernbaneanlegg
Oslo
11.03.2020
8
kr 6 710,-
18.03.2020 9:00
Akseltellerkurs for hovedsikkerhetsvakt
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
04.03.2020
9
kr 2 235,-
19.03.2020 8:30
FSE HL og førstehjelp
Oslo
12.03.2020
0
kr 2 600,-
19.03.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
05.03.2020
4
kr 0,-
19.03.2020 8:30
FSE LFS 2431 og førstehjelp
Kristiansand
12.03.2020
17
kr 2 060,-
19.03.2020 8:30
Sporvekseldrivmaskin Siemens S700V - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
05.03.2020
0
kr 17 000,-
20.03.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
06.03.2020
4
kr 0,-
23.03.2020 8:30
Sporvekseldrivmaskin Siemens S700V - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
09.03.2020
4
kr 17 000,-
23.03.2020 8:30
Veisikringsanlegg BUES 2000 - Grunnkurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
09.03.2020
4
kr 28 000,-
23.03.2020 8:30
Togdeteksjon Thales AzLM - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
09.03.2020
2
kr 29 000,-
24.03.2020 8:30
Sikringsanlegg NSB 94 - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
10.03.2020
0
kr 27 000,-
24.03.2020 12:00
Sporvekseldrivmaskin Siemens S700K - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
10.03.2020
4
kr 17 000,-
25.03.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
11.03.2020
4
kr 0,-
26.03.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
12.03.2020
4
kr 0,-
27.03.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
13.03.2020
6
kr 0,-
30.03.2020 8:30
ATC - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
16.03.2020
1
kr 25 000,-
30.03.2020 8:30
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
16.03.2020
0
kr 14 000,-
30.03.2020 8:30
Repetisjonskurs banemontør
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
16.03.2020
9
kr 10 027,-
31.03.2020 8:30
Repetisjonskurs banemontør
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
17.03.2020
0
kr 10 027,-
April
2020
01.04.2020 9:00
Innføring i AT anlegg
Hauerseter
25.03.2020
10
kr 2 700,-
02.04.2020 8:30
FSE LFS 2431 og førstehjelp
Oslo
26.03.2020
6
kr 2 060,-
02.04.2020 9:00
Innføring i AT anlegg
Hauerseter
26.03.2020
10
kr 2 700,-
14.04.2020 8:30
FSE HL og førstehjelp
Oslo
07.04.2020
10
kr 2 600,-
14.04.2020 8:30
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
31.03.2020
4
kr 14 000,-
14.04.2020 8:30
Repetisjonskurs banemontør
Hauerseter, Norsk jernbaneskole - øvingsområde
31.03.2020
18
kr 10 027,-
15.04.2020 8:30
FSE HL og førstehjelp
Oslo
08.04.2020
14
kr 2 600,-
15.04.2020 8:30
Innføring i jernbaneteknikk
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
27.03.2020
0
kr 9 975,-
15.04.2020 9:00
Operatør Skinne-/veimaskin
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
01.04.2020
0
kr 3 080,-
15.04.2020 12:00
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
01.04.2020
1
kr 14 000,-
15.04.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
01.04.2020
4
kr 0,-
16.04.2020 9:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor - Grunnkurs
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
02.04.2020
11
kr 3 080,-
16.04.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
02.04.2020
2
kr 0,-
16.04.2020 8:30
FSE LFS 2431 og førstehjelp
Oslo
09.04.2020
15
kr 2 060,-
17.04.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
03.04.2020
4
kr 0,-
20.04.2020 8:30
ATC - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
06.04.2020
1
kr 25 000,-
20.04.2020 9:00
Nøytralisering av spor
Hauerseter, Norsk jernbaneskole - øvingsområde
06.04.2020
7
kr 7 688,-
20.04.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
06.04.2020
4
kr 0,-
20.04.2020 8:30
Fallsikring repetisjonskurs
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
13.04.2020
12
kr 5 000,-
20.04.2020 8:30
Togdeteksjon Thales AzLM - Grunnkurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
06.04.2020
0
kr 46 000,-
20.04.2020 8:45
KL-kompetanse for energimontører
Hauerseter
06.04.2020
10
kr 119 710,-
21.04.2020 8:30
Veisikringsanlegg BUES 2000 - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
07.04.2020
0
kr 20 000,-
21.04.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
07.04.2020
6
kr 0,-
21.04.2020 8:30
Repetisjonskurs banemontør
Værnes - Hell
07.04.2020
10
kr 10 027,-
22.04.2020 9:00
Repetisjon-/metodekurs aluminiotermisk sveisemetode
Hauerseter, Norsk jernbaneskole - øvingsområde
08.04.2020
8
kr 11 700,-
22.04.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
08.04.2020
3
kr 0,-
23.04.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
09.04.2020
3
kr 0,-
24.04.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
10.04.2020
4
kr 0,-
27.04.2020 8:30
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
13.04.2020
0
kr 14 000,-
28.04.2020 8:30
FSE LFS 2431 og førstehjelp
Oslo
21.04.2020
16
kr 2 060,-
29.04.2020 8:30
FSE HL og førstehjelp
Oslo
22.04.2020
20
kr 2 600,-
30.04.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
16.04.2020
4
kr 0,-
Mai
2020
04.05.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
20.04.2020
4
kr 0,-
05.05.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
21.04.2020
4
kr 0,-
05.05.2020 8:30
Sikringsanlegg NSB 94 - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
23.04.2020
2
kr 27 000,-
05.05.2020 8:30
Repetisjonskurs banemontør
Voss
21.04.2020
19
kr 10 027,-
05.05.2020 8:30
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Grunnkurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
21.04.2020
0
kr 28 000,-
06.05.2020 8:30
Veisikringsanlegg BUES 2000 - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
22.04.2020
0
kr 20 000,-
06.05.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
22.04.2020
6
kr 0,-
06.05.2020 8:30
Togdeteksjon Thales AzLM - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
22.04.2020
2
kr 29 000,-
07.05.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
23.04.2020
3
kr 0,-
08.05.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
24.04.2020
6
kr 0,-
08.05.2020 9:00
2. Person ved frakobling
Oslo
01.05.2020
19
kr 3 600,-
08.05.2020 9:00
Leder for elsikkerhet ved bruk av løfteredskap
Oslo
01.05.2020
19
kr 4 420,-
11.05.2020 9:00
Nøytralisering av spor
Hauerseter, Norsk jernbaneskole - øvingsområde
27.04.2020
12
kr 7 688,-
11.05.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
27.04.2020
6
kr 0,-
12.05.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
28.04.2020
5
kr 0,-
12.05.2020 8:30
Sikringsanlegg NSB 94 - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
23.04.2020
1
kr 27 000,-
13.05.2020 9:00
Repetisjon-/metodekurs aluminiotermisk sveisemetode
Hauerseter, Norsk jernbaneskole - øvingsområde
29.04.2020
8
kr 11 700,-
13.05.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
29.04.2020
2
kr 0,-
14.05.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
30.04.2020
3
kr 0,-
15.05.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
01.05.2020
4
kr 0,-
19.05.2020 9:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor - Grunnkurs
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
05.05.2020
12
kr 3 080,-
19.05.2020 8:30
Togdeteksjon Thales AzLM - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
05.05.2020
1
kr 29 000,-
20.05.2020 9:00
Operatør Skinne-/veimaskin
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
06.05.2020
12
kr 3 080,-
25.05.2020 8:30
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
11.05.2020
0
kr 14 000,-
25.05.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
11.05.2020
5
kr 0,-
26.05.2020 9:00
Nøytralisering av spor
Hauerseter, Norsk jernbaneskole - øvingsområde
12.05.2020
12
kr 7 688,-
26.05.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
12.05.2020
6
kr 0,-
26.05.2020 8:30
Varme arbeider
Oslo
19.05.2020
17
kr 2 400,-
26.05.2020 8:45
Repetisjonskurs for kl-montører og energimontører med kl-kompetanse
Hauerseter
19.05.2020
5
kr 15 450,-
27.05.2020 9:00
Akseltellerkurs for hovedsikkerhetsvakt
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
13.05.2020
12
kr 2 235,-
Juni
2020
02.06.2020 8:30
Togdeteksjon Thales AzLM - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
19.05.2020
1
kr 29 000,-
02.06.2020 8:45
Repetisjonskurs for kl-montører og energimontører med kl-kompetanse
Hauerseter
26.05.2020
1
kr 15 450,-
02.06.2020 8:30
ATC - Grunnkurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
19.05.2020
9
kr 74 000,-
03.06.2020 8:30
Innføring i jernbaneteknikk
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
22.05.2020
9
kr 9 975,-
03.06.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
20.05.2020
5
kr 0,-
04.06.2020 8:30
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
21.05.2020
0
kr 14 000,-
04.06.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
21.05.2020
6
kr 0,-
05.06.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
22.05.2020
6
kr 0,-
08.06.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
25.05.2020
6
kr 0,-
09.06.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
26.05.2020
6
kr 0,-
09.06.2020 9:00
Pintsch Aben
Oslo
02.06.2020
6
kr 12 000,-
10.06.2020 9:00
Operatør Skinne-/veimaskin
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
27.05.2020
21
kr 3 080,-
10.06.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
27.05.2020
6
kr 0,-
10.06.2020 9:00
2. Person ved frakobling
Oslo
03.06.2020
14
kr 3 600,-
11.06.2020 9:00
Leder for elsikkerhet ved bruk av løfteredskap
Oslo
04.06.2020
19
kr 4 420,-
12.06.2020 9:00
Periodisk togledertrening (PTT)
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
29.05.2020
6
kr 0,-
16.06.2020 9:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor - Grunnkurs
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
02.06.2020
22
kr 3 080,-
17.06.2020 9:00
Operatør Skinne-/veimaskin
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
03.06.2020
24
kr 3 080,-
August
2020
12.08.2020 9:00
Thales Systemoversikt for L90 5
Oslo
29.07.2020
12
kr 14 640,-
18.08.2020 9:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor - Grunnkurs
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
04.08.2020
12
kr 3 555,-
19.08.2020 9:00
Operatør Skinne-/veimaskin
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
05.08.2020
24
kr 3 555,-
20.08.2020 9:00
Akseltellerkurs for hovedsikkerhetsvakt
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
06.08.2020
12
kr 2 948,-
September
2020
01.09.2020 8:30
FSE ST og førstehjelp
Trondheim
25.08.2020
20
kr 2 100,-
01.09.2020 8:30
FSE ST og førstehjelp
Oslo
25.08.2020
20
kr 2 100,-
03.09.2020 8:30
FSE ST og førstehjelp
Oslo
27.08.2020
20
kr 2 100,-
03.09.2020 8:30
FSE ST og førstehjelp
Oslo
01.09.2020
20
kr 2 100,-
15.09.2020 9:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor - Grunnkurs
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
01.09.2020
12
kr 3 555,-
15.09.2020 8:30
FSE ST og førstehjelp
Oslo
08.09.2020
20
kr 2 100,-
16.09.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
09.09.2020
20
kr 2 100,-
17.09.2020 9:00
Operatør Skinne-/veimaskin
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
03.09.2020
24
kr 3 555,-
17.09.2020 8:30
FSE ST og førstehjelp
Oslo
10.09.2020
20
kr 2 100,-
22.09.2020 8:30
FSE ST og førstehjelp
Oslo
15.09.2020
20
kr 2 100,-
22.09.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
15.09.2020
18
kr 2 100,-
23.09.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
16.09.2020
20
kr 2 100,-
24.09.2020 8:30
FSE ST og førstehjelp
Oslo
17.09.2020
20
kr 2 100,-
25.09.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
18.09.2020
20
kr 2 100,-
29.09.2020 8:30
FSE ST og førstehjelp
Oslo
22.09.2020
20
kr 2 100,-
29.09.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
22.09.2020
18
kr 2 100,-
30.09.2020 8:30
FSE ST og førstehjelp
Trondheim
23.09.2020
20
kr 2 100,-
30.09.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
23.09.2020
20
kr 2 100,-
Oktober
2020
01.10.2020 8:30
FSE ST og førstehjelp
Trondheim
24.09.2020
20
kr 2 100,-
01.10.2020 8:30
FSE ST og førstehjelp
Hamar
24.09.2020
20
kr 2 100,-
01.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
24.09.2020
18
kr 2 100,-
06.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
29.09.2020
18
kr 2 100,-
08.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
01.10.2020
18
kr 2 100,-
13.10.2020 9:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor - Grunnkurs
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
29.09.2020
12
kr 3 555,-
13.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Drammen
06.10.2020
20
kr 2 100,-
13.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
06.10.2020
20
kr 2 100,-
13.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Bryne
06.10.2020
20
kr 2 100,-
13.10.2020 8:30
Sikringsanlegg NSB 77 - Grunnkurs for sluttkontrollør signal
Oslo
29.09.2020
4
kr 99 000,-
14.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Bryne
07.10.2020
20
kr 2 100,-
14.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
07.10.2020
18
kr 2 100,-
15.10.2020 9:00
Akseltellerkurs for hovedsikkerhetsvakt
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
01.10.2020
12
kr 2 948,-
15.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
08.10.2020
20
kr 2 100,-
20.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
13.10.2020
20
kr 2 100,-
20.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Voss
13.10.2020
20
kr 2 100,-
21.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Hønefoss
09.10.2020
20
kr 2 100,-
21.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
14.10.2020
20
kr 2 100,-
22.10.2020 9:00
Operatør Skinne-/veimaskin
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
08.10.2020
24
kr 3 555,-
22.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Gol
15.10.2020
20
kr 2 100,-
22.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Kongsberg
15.10.2020
20
kr 2 100,-
22.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
15.10.2020
18
kr 2 100,-
23.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
16.10.2020
18
kr 2 100,-
27.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Skien
20.10.2020
20
kr 2 100,-
27.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Drammen
20.10.2020
20
kr 2 100,-
27.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
20.10.2020
20
kr 2 100,-
28.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Brokelandsheia
21.10.2020
20
kr 2 100,-
28.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
21.10.2020
17
kr 2 100,-
29.10.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
22.10.2020
20
kr 2 100,-
November
2020
02.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Otta
26.10.2020
20
kr 2 100,-
03.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Otta
27.10.2020
20
kr 2 100,-
03.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Drammen
27.10.2020
20
kr 2 100,-
04.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oppdal
28.10.2020
20
kr 2 100,-
04.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Kongsvinger
28.10.2020
20
kr 2 100,-
05.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Skien
29.10.2020
20
kr 2 100,-
05.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Trondheim
29.10.2020
20
kr 2 100,-
10.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Hamar
03.11.2020
20
kr 2 100,-
10.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Hønefoss
03.11.2020
20
kr 2 100,-
10.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Trondheim
03.11.2020
20
kr 2 100,-
10.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Kristiansand
03.11.2020
20
kr 2 100,-
11.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Trondheim
04.11.2020
20
kr 2 100,-
11.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Narvik
04.11.2020
20
kr 2 100,-
11.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
04.11.2020
20
kr 2 100,-
12.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Narvik
05.11.2020
20
kr 2 100,-
12.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
05.11.2020
20
kr 2 100,-
16.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
09.11.2020
20
kr 2 100,-
17.11.2020 9:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor - Grunnkurs
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
03.11.2020
12
kr 3 555,-
17.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
10.11.2020
20
kr 2 100,-
17.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Voss
10.11.2020
20
kr 2 100,-
18.11.2020 9:00
Operatør Skinne-/veimaskin
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
04.11.2020
24
kr 3 555,-
18.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Voss
11.11.2020
20
kr 2 100,-
18.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
11.11.2020
20
kr 2 100,-
18.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Hadeland
11.11.2020
20
kr 2 100,-
19.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
12.11.2020
20
kr 2 100,-
19.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Hadeland
12.11.2020
20
kr 2 100,-
25.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Voss
18.11.2020
20
kr 2 100,-
26.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Voss
19.11.2020
20
kr 2 100,-
26.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Kristiansand
19.11.2020
20
kr 2 100,-
26.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Sarpsborg
19.11.2020
20
kr 2 100,-
26.11.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Ski
19.11.2020
20
kr 2 100,-
Desember
2020
01.12.2020 9:00
Personlig sikkerhet for befaring ved spor - Grunnkurs
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
17.11.2020
12
kr 3 555,-
01.12.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
24.11.2020
20
kr 2 100,-
01.12.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Hamar
24.11.2020
20
kr 2 100,-
02.12.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
25.11.2020
20
kr 2 100,-
03.12.2020 9:00
Akseltellerkurs for hovedsikkerhetsvakt
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
19.11.2020
12
kr 2 948,-
03.12.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
26.11.2020
20
kr 2 100,-
03.12.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Lillestrøm
26.11.2020
20
kr 2 100,-
03.12.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Trondheim
26.11.2020
20
kr 2 100,-
08.12.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
24.11.2020
20
kr 2 100,-
09.12.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
02.12.2020
20
kr 2 100,-
10.12.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
03.12.2020
20
kr 2 100,-
15.12.2020 9:00
Operatør Skinne-/veimaskin
Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
01.12.2020
24
kr 3 555,-
15.12.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
08.12.2020
20
kr 2 100,-
16.12.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
09.12.2020
20
kr 2 100,-
17.12.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
10.12.2020
20
kr 2 100,-
18.12.2020 8:30
FSE R2 og førstehjelp
Oslo
11.12.2020
20
kr 2 100,-
Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

 

Rolf Andersen Moderhak

Teamleader koordinator signalfag

Send mail

mobil: 900 29 055

 

Klas Aarild

Faglig ansvarlig (fungerende)

Send mail

mobil: 916 71 101

 

Sara Dehlin

Koordinator signalfag

Send mail

mobil: 971 75 066


Hilde Kraft Pettersen

Koordinator signalfag

Send mail

mobil: 951 44 551 

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier