Lokal oppdatering i NSI 63-baserte systemer, sporfelter og eldre mekaniske anlegg for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal

Lokal oppdatering i NSI 63-baserte systemer, sporfelter og eldre mekaniske anlegg for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal

Kursstart 04.12.2019 08:30
Kursslutt 13.12.2019 15:30
Kurslengde 04.12.2019 08:30 - 13.12.2019 15:30
Sted Trondheim
Kurssted Scandic hotel Nidelven
Pris NOK 24660
Påmeldingsfrist 20.11.2019
Avmeldingsfrist 20.11.2019

Påmeldingslink

[Aktiviteten er innstilt.]

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal

Forutsatte forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal/sikkerhetskontrollør signal for NSI 63

Kort beskrivelse av kurset

Kurset tar for seg anleggstyper fra grunnopplæringen som er å anse som kjernekompetanse for en signalmontør, prosjekterende eller sporvekselkontrollør. Følgende læreplaner er med i kurset:

 • NSI-63 med linjeblokk og enkelt innkjørssignal
 • Relebasert veisikringsanlegg inkl. batterianlegg
 • Togdeteksjon Likestrøm
 • Togdeteksjon Vekselstrøm
 • Drivmaskin BSG-9
 • Sporsperredrivmaskin Bela
 • Rigel DSI/NSI
 • Låse- og kontrollsystemer for sporveksler og sporsperrer

Kurset arrangeres ved utvalgte lokasjoner.

Kravstiller

Bane NOR Teknologidirektør

Link til læreplan gitt av kravstiller

https://trv.jbv.no/jk/doku.php?id=menyer:laereplaner_for_signalfag

Moduler som inngår

04.12.2019 9:00-04.12.2019 15:30 : Batterianlegg for signal
05.12.2019 8:30 - 06.12.2019 15:30 : NSI 63 med linjeblokk og enkelt innkjørssignal
09.12.2019 8:30-09.12.2019 15:30 : Relebasert veisikringsanlegg inkl. batterianlegg
10.12.2019 8:30-10.12.2019 15:30 : Togdeteksjon Likestrømsporfelt
10.12.2019 8:30-10.12.2019 15:30 : Togdeteksjon Vekselstrømsporfelt
12.12.2019 8:30-12.12.2019 15:30 : Sporvekseldrivmaskin BSG-9
12.12.2019 8:30-12.12.2019 15:30 : Sporsperredrivmaskin Bela
11.12.2019 8:30-11.12.2019 15:30 : Rigel DSI/NSI
11.12.2019 8:30-11.12.2019 15:30 : Låse- og kontrollsystemer

Del denne siden på:

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier