Lokal oppdatering i NSI 63-baserte systemer, sporfelter og eldre mekaniske anlegg for sluttkontrollør signal

Lokal oppdatering i NSI 63-baserte systemer, sporfelter og eldre mekaniske anlegg for sluttkontrollør signal

Kursstart 04.09.2019 08:30
Kursslutt 13.09.2019 15:30
Kurslengde 04.09.2019 08:30 - 13.09.2019 15:30
Sted Trondheim
Kurssted Thon hotel Prinsen
Pris NOK 24660
Påmeldingsfrist 21.08.2019
Avmeldingsfrist 21.08.2019

Påmeldingslink

Til påmelding

Målgruppe

 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende

Forutsatte forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal/sikkerhetskontrollør signal for NSI 63

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører

Kort beskrivelse av kurset

Kurset tar for seg anleggstyper fra grunnopplæringen som er å anse som kjernekompetanse for en signalmontør, prosjekterende eller sporvekselkontrollør. Følgende læreplaner er med i kurset:

 • NSI-63 med linjeblokk og enkelt innkjørssignal
 • Relebasert veisikringsanlegg inkl. batterianlegg
 • Togdeteksjon Likestrøm
 • Togdeteksjon Vekselstrøm
 • Drivmaskin BSG-9
 • Sporsperredrivmaskin Bela
 • Rigel DSI/NSI
 • Låse- og kontrollsystemer for sporveksler og sporsperrer

Kurset arrangeres ved utvalgte lokasjoner.

Kravstiller

Bane NOR Teknologidirektør

Link til læreplan gitt av kravstiller

https://trv.jbv.no/jk/doku.php?id=menyer:laereplaner_for_signalfag

Moduler som inngår

05.09.2019 8:30-05.09.2019 15:30 : Sporvekseldrivmaskin BSG-9
04.09.2019 8:30-04.09.2019 15:30 : Rigel DSI/NSI
05.09.2019 8:30-05.09.2019 15:30 : Sporsperredrivmaskin Bela
04.09.2019 8:30-04.09.2019 15:30 : Låse- og kontrollsystemer
09.09.2019 9:00-09.09.2019 15:30 : Batterianlegg for signal
12.09.2019 8:30-12.09.2019 15:30 : Togdeteksjon Likestrømsporfelt for Sluttkontrollør

Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

 

Østen Alexander Lybeck

Prosjektleder signalfag

Send mail

mobil: 901 32 330

 

Rune Bloch-Johnsen

Fagsjef signalfag

Send mail

mobil: 916 71 094

 

Rolf Andersen Moderhak

Koordinator signalfag

Send mail

mobil: 900 29 055

 

Tuva Mellum

Kursvert signalfag

Send mail

mobil: 404 48 257 


Kurspriser signal 2019

 

PDF.jpg

Last ned kurspriser signal 2019

 

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier