Sporvekseldrivmaskin Alstom MET - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal

Kursstart 11.11.2019 08:30
Kursslutt 12.11.2019 12:00
Kurslengde 2 dager
Sted Oslo, Norsk jernbaneskole - Grorud
Pris NOK 21910
Påmeldingsfrist 28.10.2019
Avmeldingsfrist 28.10.2019

[Aktiviteten er avsluttet.]

Målgruppe

  • Kontrollør signal
  • Sikkerhetskontrollør signal
  • Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende

Forutsatte forkunnskaper

  • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal/sikkerhetskontrollør signal for NSI 63.
  • Bestått grunnkurs eller repetisjonskurs sporvekseldrivmaskin Alstom MET siste 26 mnd

eller

  • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.
  • Bestått grunnkurs eller repetisjonskurs sporvekseldrivmaskin Alstom MET siste 26 mnd 

 

Kort beskrivelse av kurset

Kurset gir kandidaten repeterende opplæring i anleggstypen både gjennom teori og praksis.

Områder i landet som omfattes av anleggstypen:

  • Hele landet

Kursene arrangeres disse stedene:

  • Norsk jernbaneskole, Grorud - Oslo

Kravstiller

Bane NOR Teknologidirektør

Betingelser ved ikke bestått

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Del denne siden på:

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier