Sikringsanlegg Simis C - ESTW/Strf/Service PC/Signaler/PAK/LOP/Grensesnitt - Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør signal

Kursstart 10.03.2020 08:30
Kursslutt 13.03.2020 15:30
Kurslengde 4 dager
Sted Lillestrøm
Kurssted Bane NOR, Fabrikkgata 22
Pris NOK 35000
Påmeldingsfrist 25.02.2020
Avmeldingsfrist 25.02.2020

Målgruppe

Kontrollører og sikkerhetskontrollører signal for Siemens Simis C

Forutsatte forkunnskaper

  • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal
  • Godkjenning i Jernbaneverkets hastighetssystem ATC

Kort beskrivelse av kurset

Kurset gir kandidaten praktisk og teoretisk gjennomgang av sikringsanlegget Siemens Simis-C. Det gis ikke opplæring i mekaniske systemer, FTG-A og ATC for Simis C. Dette er egne repetisjonskurs.

Kravstiller

Bane NOR Teknologidirektør

Betingelser ved ikke bestått

Se læreplanen for betingelser ved ikke bestått eksamen. 

Del denne siden på:

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier