Signalfag for ingeniører

Kursstart 02.11.2020 08:30
Kursslutt 08.12.2020 15:30
Kurslengde 25 dager
Sted Teams
Pris NOK 79000
Påmeldingsfrist 28.09.2020
Avmeldingsfrist 12.10.2020

Til påmelding (Ingen ledige plasser, du blir satt på venteliste.)

Målgruppe

De som skal prosjektere på Bane NORs infrastruktur signal, og de som skal bli sluttkontrollør signal og som ikke innehar fagbrev som signalmontør

Forutsatte forkunnskaper

  • Minst 3 år teknisk høyskole
    eller
  • Signalmontør

Kort beskrivelse av kurset

Kurset gir deltakeren kunnskap til å prosjektere i Bane NORs infrastruktur signal.

Kravstiller

Bane NOR Teknologidirektør

Betingelser ved ikke bestått

Ved ikke bestått prosjektoppgave gis kandidaten en ny prosjektoppgave. Oppgaven skal besvares innen 5 dager.

Ved ikke bestått ny prosjektoppgave må kandidaten ta kurset på nytt.

Ved ikke bestått skriftlig eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset, men må gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten bestå ny ordinær eksamen. Dersom heller ikke denne bestås må kandidaten ta kurset på nytt.

Del denne siden på:

Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Leder skole

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier