Kursportefølje

News_Veisikringsanlegg_NJ_skole.jpg

Lokale oppdateringskurs

 • Lokal oppdatering i NSI-63 baserte systemer, sporfelter og eldre mekansike anlegg
 • Lokal oppdatering i mekaniske systemer for sporvekselkontrollører
 

Bruanlegg

 

Portanlegg

 

Fjernstyrings- og betjeningsanlegg

Fjernstyrings- og betjeningsanlegg

 

Sikringsanlegg

Sikringsanlegg NSB-77

 

Sikringsanlegg NSB-78

 

Sikringsanlegg NSB-84 

 

Sikringsanlegg NSB-87 

 

Sikringsanlegg NSB-94 

 

Sikringsanlegg MERKUR 

 

Sikringsanlegg Ebilock 850 

 

Sikringsanlegg Ebilock 950 R2 

 

Sikringsanlegg Simis-C 

 

Sikringsanlegg Thales L 90 5 med systemer

 

Sikringsanlegg Ebilock 950 R4

 

ERTMS 

 

ATC anlegg    

ATC - jernbaneverkets hastighetsovervåkningssystem

 

ATC for Simis C

 

ATC LEU

 

Togdeteksjonsanlegg    

Togdeteksjon Thales akseltellere AzLM

 

Togdeteksjon TI-21

 

 

Togdeteksjon Siemens akseltellere ACM

 

Togdeteksjon Siemens FTG-S

 

Togdeteksjon - test av JRK/JRV likestrømmsreleer

 

Veisikringsanlegg

BUES 2000

 

Siemens OSL

 

Sporvekseldrivmaskiner og mekaniske anlegg

Mekaniske anlegg Siemens

 • S700K
 • S700V
 • Integra
 • BSG9 400V

 

 

Sporvekseldrivmaskin Alstom MET

 

Sporvekseldrivmaskin Alstom DKV 

 

Sporvekseldrivmaskin Alstom BK 

 

Sporvekseldrivmaskin Clamplock

 

Grunnopplæring

Mekanisk kompetansekurs

 

Signalfag for ingeniører

 

Kabelskjøtekurs 

 

Lærlingekurs 

 

 

Kontrollørkurs

Regler for kontroll

 

Sluttkontrollørkurs

 

Andre kurs for elektrofag lavspenning

 • FSE med førstehjelp for signal
 • NEK 400
 • FEBDOK
 • Jording i jernbaneanlegg
 • Batterianlegg
 • Varme arbeider
 

 

Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

 

Østen Alexander Lybeck

Prosjektleder signalfag

Send mail

mobil: 901 32 330

 

Rune Bloch-Johnsen

Fagsjef signalfag

Send mail

mobil: 916 71 094

 

Anne Brændshøi

Koordinator signalfag

Send mail

mobil: 911 91 297

 

Rolf Andersen

Koordinator signalfag

Send mail

mobil: 900 29 055

 

Tuva Mellum

Kursvert signalfag

Send mail

mobil: 404 48 257 


Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

Org.nr: 916 810 962

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

Fakturaadresse

Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Eva Ervik

 

Nettredaktør

Kommunikasjonsrådgiver

Maria Dahl

Norsk jernbaneskole på sosiale medier